• Akcija „Visa Lietuva šoka“

                    Rugsėjo 16 dieną  „Ąžuolo“  progimnazijos 2-4 klasių šokėjų jungtinis būrys dalyvavo akcijoje  „Visa Lietuva šoka“. Šios akcijos tikslas – per tradicinius šokius vienyti Lietuvos žmones, stiprinti jų kultūrinės tapatybės pajautą. Mokiniai kartu su pavaduotoja ugdymui Daiva Grigaliūniene ir klasių mokytojomis Diana Mikulevičiene,  Vaida Skaisgiriene,  Dovile Šatiene bei Rima Lyberiene prie Greimų tilto esančioje apžvalgos aikštelėje kartu su akcijos dalyviais mokėsi tradicinių liaudies

    Skaityti daugiau...
  • „Laukinis ruduo“

                       Rugsėjo 17 d. progimnazijos skautų būrelio nariai dalyvavo Marijampolės ir Kauno kraštų rudeninėje sueigoje „Laukinis ruduo“. Sueiga vyko Kauno rajone, netoli Kačerginės, ant Pyplių piliakalnio. Dalyvaudami laukinių įgūdžių programos „Žygių“, „Virtuvės“, „Medžių“, „Vakaro“, „Stovyklos“, „Saugumo“ užsiėmimuose, jaunesnieji skautai turėjo galimybę įgyti išgyvenimo gamtoje įgūdžių,  o vyresnieji galėjo pasitikrinti savo gebėjimus. Namo grįžome laimingi, susiradę naujų draugų, pasisėmę patirties, nugairinti  rudeninės saulės. Skautų būrelio

    Skaityti daugiau...