Būsimieji mokiniai susipažįsta su ugdymosi aplinkomis progimnazijoje

2016 m. vasario 25 d. progimnazijoje viešėjo Prienų lopšelių – darželių „Gintarėlis“,  „Pasaka“ ir „Saulutė“ priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai ir jų auklėtojos. Būsimiesiems  pirmokėliams koncertavo  progimnazijos muzikuojantys mokiniai. Ketvirtokų ansamblis, vadovaujamas mokytojos Inos Radzevičienės, atliko kūrinį dūdelėmis ir padainavo dainą, mokinių choras, kurį dalyvauti respublikinėje dainų šventėje parengė mokytoja Lina Suchorukovienė, padovanojo dvi dainų šventės repertuaro dainas. Progimnazijos priešmokyklinio ugdymo  grupės vaikai, vadovaujami mokytojos Zitos Dobilienės, padeklamavo nuotaikingas eiles ir padainavo dainelę.

Svečiai lankėsi būsimųjų pirmųjų klasių mokytojų kabinetuose, domėjosi ketvirtokų darbais, sėdėjo jų suoluose. Vaikams įspūdį paliko didelė ir erdvi progimnazijos sporto salė, informacinis centras bei robotikos būrelį lankančių mokinių  sukurti darbai.

Valgykloje būsimieji  mokinukai  mėgavosi  tradiciniais mokykliniais pusryčiais – bandele ir arbata.

Išlydėdamos svečius ketvirtųjų klasių mokytojos vaikams įteikė lankstinukus apie progimnaziją bei spalvotus ketvirtokų pagamintus skirtukus.

2016 m. kovo 2 d. 17.30 val. progimnazijoje vyks atvirų durų diena būsimųjų  pirmokėlių  bei priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų tėvams.

Kviečiame tėvelius atvykti ir  susipažinti su būsimomis pirmokų mokytojomis, švietimo pagalbos specialistų komanda bei ugdymosi aplinkomis.

 

Direktorės pavaduotoja ugdymui

Vida Zdanienė