Mokinių taryba diskutuoja progimnazijai aktualiais klausimais

 2016 m. vasario 24 d. mokinių tarybos nariai  turėjo svarbų susirinkimą, kurio metu vyko darbas grupėse, diskutavimas aktualiais klausimais, nuomonių pasikeitimas.

Buvo diskutuojama  šiais klausimais:  ką naudingo galėtų nuveikti mokiniai laisvu laiku mokykloje (kai nėra pamokos, kai atveža autobusas anksčiau arba reikia jo laukti ir pan.)? Kaip pagerinti mokinių bendravimą ir konfliktinių situacijų sprendimą pertraukų metu? Kokias drausminimo priemones mokytojai galėtų taikyti pamokose netinkamai besielgiantiems mokiniams? Kaip turėtų vykti gabių mokinių ugdymas?

Pateikti  racionalūs, įdomūs bei įgyvendinami pasiūlymai bus aptariami progimnazijos metodinėje taryboje.Renginį organizavo progimnazijos psichologė ir mokinių tarybos veiklos koordinatorė, direktorės pavaduotoja ugdymui Vida Zdanienė.

Direktorės pavaduotoja ugdymui

Vida Zdanienė