Protmūšis „Mokėk suteikt pirmąją pagalbą“

Kasdien aplink mus tyko įvairios sveikatai ir gyvybei pavojingos situacijos. Teikti pirmąją pagalbą privalėtų mokėti visi, todėl gegužės 9-16 dienomis progimnazijoje vyko pirmosios pagalbos mokymai 6 klasių mokiniams. Šių mokymų metu šeštokai buvo supažindinti su pirmosios pagalbos taisyklėmis, kurių reikia laikytis teikiant pagalbą nukentėjusiajam. Mokymų metu naudojant manekeną, buvo mokoma pradinio gaivinimo elementų. Taip pat mokiniai supažindinti kaip padėti žmogui užspringimo atveju, kad išgelbėtume jo gyvybę.

Po pravestų mokymų nusprendėme patikrinti šeštokų žinias pirmosios pagalbos tema. Todėl gegužės 25 d. įvyko protmūšis „Mokėk suteikti pirmąją pagalbą“, kurį vedė šių eilučių autorė. Iš 6a, 6b ir 6c klasių buvo suformuotos trys komandos po 5 mokinius dalyvauti protmūšyje. Komandų dalyviai turėjo atsakyti į 30 klausimų. Atsakymus vertino direktorės pavaduotoja ugdymui Giedrė Tautvydienė, socialinė pedagogė Vaiga Šimukaitė, IT inžinierė Živilė Bendinskaitė.

Susumavus rezultatus, nugalėtojais tapo 6a klasės komanda, kurią sudarė: Julijus Gečas, Gabija Janukėnaitė, Emilija Juozaitytė, Erika Marija Matusevičiūtė, Gabija Sodaitytė. Šie dalyviai parodė puikias žinias apie pirmąją pagalbą. Komandos apdovanotos prizais bei įteikti diplomai.

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Birutė Vitkauskaitė