ATVIRŲ DURŲ DIENOJE JUOZO VITKAUS INŽINERIJOS BATALIONE

logo1

Vykdant  „Erasmus+“  programos projektą „Pilietinės lyderystės  ugdymas mokykloje“   2016 m. gegužės 27 d. Juozo Vitkaus inžinerijos batalione (toliau – JVIB) vyko tradicinė atvirųjų durų diena, skirta supažindinti visuomenę su daliniu ir Lietuvos kariuomene. Ten apsilankė ir didžiulis būrys Prienų  „Ąžuolo“  progimnazijos šeštokų su istorijos mokytojomis Rasa Juocevičiene, Vidute Milkevičiene, socialine pedagoge Vaiga Šimukaite. Penktadienio rytą ir popietę bataliono kariai pasitiko daugiau kaip 900 vaikų, jų auklėtojų, mokytojų ir tėvelių iš įvairių Kauno, Prienų, Kėdainių, Neveronių mokyklų bei darželių, taip pat batalioną turėjo galimybę aplankyti nuolatinės privalomosios karo tarnybos karių draugai ir artimieji.

Bataliono svečiai susipažino su karių tarnybos sąlygomis, apžiūrėjo kovinę bataliono techniką, išminavimo įrangą, ginkluotę, karių ekipuotės ansamblį, taip pat išbandė maskuotę, matavosi neperšaunamas liemenes, šalmus, patikrino kario žygio kuprinės svorį, varžėsi estafetėse, kuriose noriai dalyvavo ir patys mažiausieji šventės dalyviai.

Šiais metais atvirų durų dieną batalionui padėjo organizuoti ir Kauno įgulos Karo policijos būrys, kuris pristatė savo turimą techniką ir įrangą. Krašto apsaugos savanorių pajėgos pristatė sunkiajai priešo technikai naikinti skirtus granatsvaidžius ir beatošliaužį prieštankinį pabūklą PV 1110. Didelio lankytojų dėmesio ir labai gerų vertinimų sulaukė Vytauto Didžiojo karo muziejaus edukacinės II pasaulinio karo bei Lietuvos rezistencinės kovos ginklų programos, kurios buvo rodomos partizanų bunkeryje. Kariuomenės logistai demonstravo savo turimą visureigį Toyota „Artic truc“.

Mokiniai, pamokyti karių, mėgino eiti rikiuotės žingsniu, uoliai mokėsi kariškos skanduotės žodžių, stengėsi įvairiose rungtyse. Paaugliams  ypatingai patiko pavėžinimas karinėmis transporto priemonėmis, minų paieškos mokymai, susipažinimas su įvairiais ginklais.

Inžinerijos bataliono durys svečiams atveriamos du kartus per metus: pavasarį panašiu metu, ir rudenį minint Krašto apsaugos dieną. Kasmet norinčių apsilankyti nemažėja. Ir šiemet, atsisveikinant su bataliono svečiais, kariai sulaukė šiltų padėkos žodžių už nuostabią patirtį ir pilietiškumo jausmo puoselėjimą jaunimo tarpe.

Socialinė pedagogė Vaiga Šimukaitė ir istorijos mokytoja Rasa Juocevičienė