Prienų „Ąžuolo“ progimnazija skelbia atranką mokytojo padėjėjo pareigoms eiti

Pareigybės pavadinimas: mokytojo padėjėjas.
Darbo sutarties rūšis: neterminuota, nuo 2016-09-07
Darbo krūvis: 0,5 etato.
Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:
• išsilavinimas – ne mažesnis kaip vidurinis;
• gebėjimas bendrauti su mokiniais, mokinių sveikatos sutrikimų specifikos išmanymas;
• gebėjimas dirbti su mokiniais padedant jiems įsisavinti mokomąją medžiagą, atlikti mokytojo skirtas užduotis;
• gebėjimas bendrauti su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais).
Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.
Prieš pokalbį pretendentas turi pateikti gyvenimo aprašymą (CV). CV  siųsti iki 2016 m. rugsėjo 5 dienos 12.00 val. el. paštu mokykla@azuolas.prienai.lm.lt arba atnešti į ,,Ąžuolo“ progimnazijos raštinę.
Pretendentas turi pateikti šiuos dokumentus:
• prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
• asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
• valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą ir jo kopiją;
Atranka vyks 2016 m. rugsėjo 6 d., 11.00 val.

Mokyklos adresas:  Kęstučio g. 45, Prienai, tel. (8 319) 51118

Direktorė