Betliejaus ugnis – Taikos ugnis

    Kasmet lapkričio pabaigoje vienas vaikas iš Austrijos įžiebia žibintą nuo liepsnojančios amžinosios ugnies. Įžiebti liepsnos austrai keliauja į Betliejų, todėl ši kasmetinė, nuo 1986 m. vykstanti socialinė akcija yra įgijusi Betliejaus taikos ugnies vardą. Nuo šio žibinto pridegamas kitas, antras, trečias – ir ugnis, virtusi dalijimosi, draugystės ir taikos simboliu, keliauja iš rankų į rankas, iš valstybės į valstybę, automobiliais, traukiniais, net lėktuvais, pasklinda po globos namus, labdaros įstaigas, ligonines ar tiesiog miestų aikštėse dalijama su ramybės ir taikaus sambūvio palinkėjimu. Jau tapo tradicija, kad Betliejaus taikos ugnį (BTU) Lietuvoje, perėmę iš Lenkijos skautų, nešioja skautų ir ateitininkų organizacijos. Gruodžio mėn. 16 d. kartu su Prienų skautų tunto skautais Betliejaus taikos ugnį Prienų mieste nešiojo ir ja dalijosi ir mūsų progimnazijos skautai. Kaip primena šiųmetis BTU šūkis, taika prasideda nuo nedidelių darbų, kurie išauga vienybės dėka. Taikos užuomazgos – kai vaikai (ir suaugusieji) išmoksta sutarti vieni su kitais, kokie skirtingi bebūtų; kai imama suprasti, kad kiekvienas geras darbas – tai žingsnis šviesesnio pasaulio link; ir galiausiai, kai suvokiama, kiek daug galima pasiekti, kai bendradarbiauti imasi
tūkstančiai žmonių.BTU 2016 m. gruodis (1)