Arbatos puodelis su administracija

Idėja, kaip sudominti mokinius pilietiškumo klausimais, kilo dalyvaujant viename iš projekto „Pilietinės lyderystės ugdymas mokykloje“ seminarų. Projekto partnerių – Baltijos regiono tyrėjų asociacijos 2016 m. atlikto tyrimo statistinėje ataskaitoje išryškėjo, kad mokiniams trūksta informacijos apie progimnazijos vadovų veiklas. Iki šiol nebuvo organizuojamos mokinių  ir administracijos diskusijos  vertybių puoselėjimo, pilietiškumo ugdymo klausimais.

Kadangi  „Ąžuolo“ progimnazija taip   pat dalyvauja šiame  projekte, kilo sumanymas

4 – 8 klasių mokiniams organizuoti klasės valandėles „Arbatos puodelis su administracija“.  Jau įvykę  kelių klasių  susitikimai parodė, kad  sėdėti prie stalo su arbatos puodeliu  rankoje ir bendrauti   su suaugusiais žmonėmis be galo įdomu. Nauja, neįprasta, įdomu, smalsu.

Ką supratome? Mokiniai labai laukia šios klasės valandėlės, nes  jai turi  pasiruošti iš anksto. Vieni rengiasi diskusijai, svarsto, kokius klausimus norėtų užduoti, ko nežino apie mokyklą, apie jos gyvenimą, ką įdomaus norėtų išgirsti, o galbūt ir pasiūlyti,  kiti serviruoja ir ruošia  stalą arbatos gėrimo ceremonijai.

Kai visi susėda prie stalo ir pakvimpa gardžia arbata,  progimnazijos administracija – direktorė ir dvi pavaduotojos ugdymui – supažindina mokinius su vadovų veiklomis, atsako į  dominančius klausimus. Mokiniai pasakoja apie įsipareigojimus ir atsakomybes klasėje ir mokykloje, toliau vyksta diskusija pilietiškumo ugdymo klausimais.

Kokia valandėlių nauda? Išgirsti, išklausyti, suprasti, ką svarbaus  mes norime pasakyti, pasidžiaugti tuo, kuo galime džiaugtis visi.  Didelė jėga juk slypi komandoje. Tik vieni kitus paragindami, pamokydami einame į priekį.

 

Vida Zdanienė,

direktoriaus pavaduotoja ugdymui