Pilietiškumas mokykloje gali būti ugdomas ir taip

„Ąžuolo“ progimnazijos mokiniai ir mokytojai Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną, Kovo 11-ąją, minėjo ne vieni – į etnografinę vakaronę „Tu man viena“ jie pasikvietė Išlaužo ir Skriaudžių pagrindinių mokyklų atstovus. Bendrai parengta vakaronės programa skirta lietuvių kalbos dienoms paminėti, mokinių pilietinėms ir vertybinėms nuostatoms ugdyti, lietuvių tautiniam  paveldui, tradicijoms ir papročiams populiarinti.
„Ši vakaronė vienas iš renginių, kuriais siekiame plėtoti bendravimą ir bendradarbiavimą su partnerių mokyklų mokiniais ir mokytojais, kartu su mūsų mokykla dalyvaujančiais Erasmus+ programos projekte „Pilietinės lyderystės ugdymas mokykloje“ – pasakojo „Ąžuolo“ progimnazijos direktorės pavaduotoja Vida Zdanienė. Tai ir atsakas į projekto partnerio Baltijos regiono tyrėjų asociacijos vykdytą apklausą mokyklose, ką reikėtų daryti, kad pilietiškumo mokyklų bendruomenėse rastųsi daugiau.
Kaip kitaip vaikuose pasėsi tautinę savigarbą, pagarbą savo šaliai, jos kultūrai ir kalbai, nei per asmeninį pavyzdį ir nusiteikimą – mokytojai renginio programą parengė ir joje dalyvavo kartu su mokiniais. Nemažai išmonės ir darbo įdėta tautine simbolika puošiant progimnazijos fojė ir sceną.
Vakaronės vedėjos, lietuvių kalbos mokytoja Lina Venclovaitė ir 7b klasės mokinė  Milena Ruseckaitė, ne tik pristatė kolektyvus, jų atliekamas dainas, bet ir žiūrovams – mokiniams, jų tėveliams ir svečiams – surengė viktoriną apie Lietuvą, jos istorines datas, atmintinas dienas. Iš „Ąžuolo“ progimnazijos jaunųjų dainorėlių, atlikusių populiarių dainų apie Lietuvą, patriotinių lietuvių liaudies dainų, estafetę scenoje perėmė Žodžio teatro būrelio nariai – jų parengta literatūrinė kompozicija atskleidė, kokia graži ir vaizdinga lietuvių kalba. Iš Skriaudžių pagrindinės mokyklos atvykęs, lino rūbais pasipuošęs vaikų kolektyvas „Tututis“ sužavėjo etnografinėmis dainomis ir šokiais.
Pertraukos metu šeimininkai ir svečiai sugužėjo į mokyklos valgyklą, kur jau laukė visų Lietuvos regionų etnografiniais valgiais, gira ir kisieliumi nukrauti stalai. Negana bandelių su įvairiais įdarais, žagarėlių, obuolių, naminės duonos su padažais, teko paskanauti krosnyje keptų bulvinių bandų ir dešrelių su troškintais kopūstais. Vakaronės dalyviai įsitikino, kaip sočiai po pasninko mėgo pavalgyti senovės lietuviai.
Pasisotinus programą tęsė Išlaužo pagrindinės mokyklos solistai ir ansamblis. Liaudiškoje vakaronėje buvo prisiminti smagūs lietuvių liaudies šokiai, žaidimai ir rateliai.
Šventę vainikavo dalyvių rankomis supintos Lietuvos vėliavos spalvų juostos.

Dalė Lazauskienė,
laikraščio „Gyvenimas“
redaktorės pavaduotoja