Netradicinis Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos paminėjimas

Čia lietūs lyja. Laukas.
Rugiai išplaukia, skraidžioja drugiai…
Tu, Lietuva,
Man kaip geriausias draugas
Pakilus – „eikim“ – tyliai pasakai.

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos pradinių klasių mokiniai nusprendė paminėti netradiciškai: Lietuvai skirti pačius gražiausius šokius, eiles.
Rytas prasidėjo darniu visos mokyklos mokinių ir mokytojų himno giedojimu. Mokiniai susikibę rankomis apjuosė visų mokyklos aukštų koridorius. Pirmąją pamoką mokiniai piešė tema „Pavasaris atkeliauja į Lietuvą“. Piešiniais  buvo papuošti mokyklos koridoriai bei klasės. Antros pamokos metu priešmokyklinių grupių, pirmų bei antrų klasių mokiniai skubėjo į mokyklos aktų salę dovanoti gražiausių šokių Lietuvos laisvei. Renginį vedė mokytoja Odeta Stadalienė. Mokytojos paruošti mokiniai deklamavo eiles gimtinei, šoko ne tik lietuvių liaudies, bet ir savo sukurtus šokius. Baigiamuoju šokiu  pynė bendrą žiedų vainiką Lietuvai. Tuo metu 3 – 4 klasių mokiniai dalyvavo viktorinoje „Ką aš žinau apie Lietuvą?“.
Trečios pamokos metu koncertavo Ašmintos daugiafunkcio centro folkloro ansamblis. Mokiniai daug sužinojo apie bites: klausėsi dainų, patarlių, pašmaikštavimų. Svečiai vaišino medaus koriais. Šokiais visus pasveikino mokyklos lietuvių liaudies šokių būrelis, vadovaujamas Dovilės Šatienės.
Ketvirtą pamoką trečių ir ketvirtų klasių mokiniams aktų salėje renginį vedė mokytoja Lija Laimutė Vaitulevičienė. Mokinių deklamuojamas eiles keitė klasių parengti šokiai. Tuo metu klasėse pirmokai bei antrokai džiaugėsi savo žiniomis viktorinoje.
Tokia šventine programa Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos mokiniams pavyko pažadinti šilumos, gerumo, meilės tėvynei liepsneles savo širdyse.

Odeta Stadalienė