Akcija „Mažoj širdelėj – didelės idėjos“

Rugsėjo 27 d. Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos Jaunieji Maltiečiai ir jų mokytojos užbaigė šių metų akciją „Mažoj širdelėj – didelės idėjos“ ir išdalino mokyklinių kanceliarinių priemonių paketus 30-čiai mokyklos mokinių iš daugiavaikių bei stokojančių šeimų.
Dėkojame Prienų savivaldybei bei Prienų  miesto gyventojams, kurie prisijungė prie šios akcijos.