Prienų skautų Tunto rudens sueiga

         Spalio d.  20-21 d.  70 skautų iš Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos, „Žiburio“ gimnazijos ir Išlaužo pagrindinės mokyklos susirinko įdomiai ir turiningai skautiškai veiklai. Sueigos tikslas – pramogauti su tikslu.Visos veiklos, vykusios sueigoje – rikiuotė, vakaro laužas, masiniai žaidimai (pagal amžiaus grupes), užsiėmimai grupelėse (dainos, mazgų rišimas, piešimas išlaisvinant vaizduotę, kelio ženklų atpažinimas, – buvo skirti skautiško gyvenimo įgūdžiams lavinti. Užsiėmimus vedė „Ąžuolo“ progimnazijos vyresnieji skautai, patyrę skautai iš „Žiburio“ gimnazijos ir Išlaužo pagrindinės mokyklos.  Skautai buvo aktyvūs, puikios nuotaikos, įgijo naujų žinių, lavino įgūdžius bei patyrė galybę pozityvių emocijų.

A. Liutkienė, skautų būrelio vadovė