Rudeninė krašto sueiga „Gilių dainos“

               Lapkričio mėn. 25 d. skautų būrelio nariai vyko į rudeninę Marijampolės krašto sueigą „Gilių dainos“, kuri vyko Šakių „Varpo“ mokykloje. Į sueigą susirinko 200 skautų iš Vilkaviškio, Kazlų Rūdos, Kalvarijos, Kybartų, Veiverių, Marijampolės, Birštono, Išlaužo, Prienų. Po skautiškos rikiuotės visi, suskirstyti pagal amžiaus grupes, dalyvavo užsiėmimuose – skautoramose: gamino įvairius darbelius, suvenyrus, mokėsi braižyti vietovės planą, atliko logines užduotis, dainavo skautiškas dainas. Sueigos metu bendravo su kitų draugovių skautais, susitiko su draugais iš vasaros stovyklos. Vakaro laužo metu vyko skautiškos dainos „Gražių dainelių daug girdėjau“ atrankinis turas. Jame dalyvavo mūsų progimnazijos „Šilo“ draugovės jaunesniųjų skautų ir „Mato Šalčiaus“ skautų vokaliniai ansambliai. Abu ansambliai buvo pakviesti dalyvauti baigiamajame konkurse, kuris vyks 2018 m. sausio mėn. Kaune.

Alma Liutkienė