STEP 6-12 tėvystės įgūdžių ugdymo programa „Ąžuolo“ progimnazijoje

Būti tėvais – pats sunkiausias ir ilgiausiai trunkantis darbas žmogaus gyvenime. Tačiau šiam darbui mūsų neruošia jokios mokyklos ar universitetai. Dėl to mes dažnai abejojame, ar esame geri tėvai, ar teisingai elgiamės sudėtingose situacijose ir ar elgiamės taip, kaip yra geriausia mūsų vaikams. Dauguma tėvų yra patyrę tokį savo vaikų elgesį, kuris jiems kelia susierzinimą, pyktį, beviltiškumo jausmą, nuoskaudą. Ką tėvams daryti su tokiais jausmais, ką ir kaip sakyti vaikams?

Vaiko auklėjimo įgūdžių tėveliai galėjo mokytis progimnazijoje organizuotoje populiarioje tėvų ugdymo programoje STEP 6-12 (Dinkmeyer, McKay, Dinkmeyer, 1997). Rudens grupė startavo 2017 m. spalį ir darbą tęsė iki  gruodžio mėnesio.

Ši programa skirta 6-12 m. vaikus auginantiems tėvams. Ji suteikia psichologinių žinių ir padeda atrasti efektyvių ir bendravimą su vaiku puoselėjančių būdų. Dalyvaudami grupės veikloje, tėvai dalinosi savo patirtimi ir mokėsi vieni iš kitų, skaitė „STEP Tėvų knygą“  ir taip ieškojo naujų idėjų, kaip spręsti jiems aktualias problemas. Grupė susitikdavo 1 kartą per savaitę. Buvo  iš viso  9 užsiėmimai (kiekvieno susitikimo trukmė iki 120 min.). Jie vykdavo vakarais, ir kiekvieno susitikimo metu tėvai diskutuodavo, dalindavosi įspūdžiais ir asmenine patirtimi, tardavosi.

Tėveliai dalyvavo 18 val. trukmės sistemingo efektyvių vaiko auklėjimo įgūdžių lavinimo programoje bei pagilino šias žinias ir įgūdžius:

  • Savęs ir vaiko supratimo
  • Įsitikinimų ir jausmų supratimo
  • Savo vaiko ir savęs drąsinimo
  • Klausymosi ir kalbėjimo su vaiku
  • Pagalbos vaikui mokantis bendradarbiauti
  • Išmintingai drausminti
  • Tinkamai pasirinkti metodą.

Dalyvių atsiliepimai apie dalyvavimą programoje:

„Sužinojau, kaip kitaip galima auklėti vaikus, nerėkiant, nebaudžiant, rodant pagarbą“,

„Išmokau drąsinti ir drausminti savo vaikus, vietoje pagyrimų ir bausmių“,

„Išmokau priimti veiksmingesnius sprendimus, auklėjant vaikus“,

„Sužinojau apie metodus, kaip padėti vaikui geriau elgtis“,

„Turėjau galimybę susipažinti ir išbandyti metodus, kurie padeda kurti darnius santykius šeimoje, ugdo pagarbą ir atsakingumą vaikuose“,

„Sužinojau, kaip užauginti laimingą, sveiką, pasitikintį savimi, linkusį bendradarbiauti, atsakingą, mylintį ir mylimą vaiką“.

Dalyviai taip pat nurodė patobulinę šiuos vaikų auklėjimo įgūdžius: išmoko savitvardos ir bendradarbiauti su vaiku, priimti jį tokį, koks jis yra. Konkretūs metodai padėjo sužinoti, kaip elgtis vienoje ar kitoje situacijoje, auklėjant vaiką, labiau sekasi rodyti meilę savo vaikams, ugdyti jų savigarbą, išmoko drąsinti vaikus vietoje pagyrimų, patobulino drausminimo metodų naudojimo įgūdžius, sekasi geriau kontroliuoti save. Kovą su vaiku dėl valdžios pakeitė ryšių su vaiku stiprinimu. Tėveliai labai džiaugiasi išmoktais įgūdžiais ir teigia, kad neabejodami rekomenduotų STEP programą kitiems tėvams.

Rudens grupė baigė darbą. Nauja tėvelių grupė bus organizuojama pavasarį, kovo mėn. Apie tai informacija bus pateikta elektroniniame dienyne.

 

STEP mokymų grupės vadovė, psichologė Stefa Grigalevičienė