Skautų „Mato Šalčiaus“ ir „Šilo“ draugovių sueiga

          Vasario 15 d. progimnazijos skautų „Mato Šalčiaus“ ir „Šilo“ draugovių skautai susirinko į sueigą skirtą Vasario 16 – ąjai. Po iškilmingos rikiuotės jaunesnieji skautai dalyvavo skautoramose (pamokėlėse), kurias vedė vyresnieji jų draugai. Jų metu mažieji daugiau sužinojo apie Lietuvos istoriją, apie lietuvių trėmimus į Sibirą. Mokėsi atpažinti lietuviškus žodžius, ištartus skirtingomis tarmėmis. Po skautoramų visi kartu dainavome lietuvių liaudies dainas, šokome lietuvių liaudies šokius.

Ačiū Andriui Grumadui už puikią renginio programą ir jo komandai – už bendrą darbą sueigoje.

                     Skautų būrelio vadovė Alma Liutkienė