Micro:bit kūrybinės dirbtuvės

Prie akcijos „Po mikrokompiuterį visiems Lietuvos vaikams“ aktyviai prisijungus Prienų krašto verslininkams ir iniciatyviems žmonėms, mokslo metų pradžioje Prienų rajono penktokus ir mokyklas pasiekė  mikrokompiuteriai. Išbandydami šiuos įrenginius kūrybiškumo ugdymui ir programavimui, mokosi ne tik mokiniai bet ir informacinių technologijų mokytojai, todėl ypač svarbu dalintis įgūdžiais ir patirtimi.  Šiuo tikslu kovo 2 dieną Prienų „Ąžuolo“ progimnazijoje vyko renginys rajono penktokams -  „Micro:bit kūrybinės dirbtuvės“.

Renginys organizuotas siekiant pačių mokinių paklausti ar išsiaiškinti, kokias idėjas galima būtų realizuoti dovanotais įrenginiais. Mokiniai grupėse kūrė idėjas, kaip ir kokiose pamokose galima panaudoti mikro:bitą, vėliau pasirinktas idėjas įgyvendino praktiškai ir pristatė visiems renginio dalyviams. Buvo išbandytos įvairios Micro:bit pritaikymo galimybės: „Kauliukas“, apklausai pamokose, temperatūros matavimui,  duomenų perdavimui, žaidimams ir pan.. Mokiniams renginio organizatoriai skatino pateikti kuo daugiau idėjų vieni kitiems ir tikisi, jog įrenginys bus sėkmingai naudojamas įvairių dalykų pamokose jas  realizuojant. Visiems į kūrybines dirbtuves atvykusiems penktokams buvo įteikti MICRO:BIT Ambasadoriaus sertifikatai, patvirtinantys, jog mokiniai gali atstovauti bei skleisti kūrybines mintis savose mokyklose.

 Pavaduotoja ugdymui Giedrė Tautvydienė