Sveikatą stiprinančių mokyklų veiklos 25-osios metinės

            Šiais metais minime sveikatą stiprinančių mokyklų veiklos 25-ąsias metines. Lietuvos mokyklos į Europos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą priimtos 1993 metais. Lietuvoje tokių mokyklų yra iš viso 430 iš 57 savivaldybių. Sveikatą stiprinanti mokykla – tai mokykla, kurios bendruomenė siekia kurti palankią sveikatai fizinę ir psichosocialinę aplinką bei stiprina mokyklos bendruomenės narių fizinę, protinę bei dvasinę sveikatą.

            Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazija  sveikatą stiprinančios mokyklos  veiklas vykdo jau šešerius metus. Jau įgyvendinta programa ,,Sveiko gyvenimo kelyje“, šiais metais parengta tęstinė sveikatos ugdymo programa ,,Renkuosi gyventi sveikai“ apima mokyklos fizinių, psichosocialinių aplinkų gerinimo veiklas, sveikatos ugdymo priemones, kurios yra lanksčiai ir kūrybiškai integruojamos į atskirus dalykus, neformalųjį švietimą. Sveikatą stiprinančios mokyklos veiklas progimnazija organizuoja bendradarbiaudama su Prienų savivaldybės sveikatos biuru, Prienų sporto centru, Nemuno kilpų regioniniu parku, Prienų socialinių paslaugų centru. Už puikiai organizuojamas  veiklas sveikatos ugdymo srityje progimnazija yra apdovanota Respublikinio sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro padėkomis. Progimnazija turi puikią galimybę plėtoti  sveikatą stiprinančios mokyklos veiklas ne tik respublikoje, bet ir įgyvendinant tarptautinius projektus. Šiais metais progimnazijoje įgyvendinamas projektas ,,Jauni europiečiai – aktyvūs ir sveiki“ ,,Young Europeans Active and Healthy – Y.E.A.H“ leidžia dalintis gerąja darbo patirtimi sveikatos ugdymo klausimais su projekto partneriais mokyklomis iš Lenkijos, Portugalijos, Ispanijos, Rumunijos ir Latvijos. Mokykloje darbą koordinuojanti veiklos grupė tiki, kad bendromis pastangomis progimnazijoje  bus sėkmingai tęsiama ir plėtojama integruotų, visa apimančių sveikatos stiprinimo veiklų sistema, skatinanti visos progimnazijos bendruomenės poreikį gyventi  fiziškai aktyviau ir sveikiau.

https://youtu.be/pOOayp7rCOo