Projektas „Jie turėjo gyventi…“

        2018m. birželio 13 dienos rytą 7-8 kl. klasių mokiniai rinkosi į mokyklos aktų salę, į projekto „Jie turėjo gyventi…“ baigiamąją dalį. Projekto pristatymą vedė dorinio ugdymo mokytojas Kazimieras Drižilauskas, lietuvių kalbos mokytojai Irena Drižilauskienė ir Justinas Jonyka.  8a klasės moksleivės Fausta Brundzaitė ir Eva Kleinauskaitė pristatė pranešimą „Prienų žydai“, skaitė žuvusiųjų pavardes, papasakojo apie egzekucijos vietą- viso Prienų krašto žydų tautybės žmonių žudynių vietą. Po pranešimo visi ėjome prie bendro kapo. Pakeliui pasiėmėme po akmenėlį. Jį padėjome padėjome prie paminklo nužudytiems atminti. Pagerbėme tylos minute, pasakojome prisiminimus apie tų baisių dienų įvykius, žydų slėpimą ir sušaudymą. Dalyvaudami projekte mokiniai giliau suprato, kas yra holokaustas, pajuto pilietinę atsakomybę už savo kraštą, suvokė esmines vertybes. Mes tikime, kad jas mokiniai saugos savo atmintyje ir širdyse ir jomis vadovausis savo gyvenime. PRIVALOME išsiugdyti  pagarbą nužudytiems Lietuvos Respublikos piliečiams – žydams. Čia, Prienuose, ir visame mūsų krašte, žydų tautybės žmonės buvo mūsų kultūros dalis. Išsaugodami jų atminimą, atgaiviname ir užmarštin nugrimztančią Lietuvos istorijos dalį.

 Fausta Brundzaitė,  8a klasės mokinė