Skelbimas atrankoms į laisvas darbo vietas

 

Prienų Ąžuolo“ progimnazija, savivaldybės biudžetinė įstaiga, Kęstučio g. 29, Prienai LT-59129 , mokyklos kodas – 190190269, skelbia atranką šioms pareigoms eiti:

  • muzikos mokytojo;
  • socialinio pedagogo (0,5 etato);
  • priešmokyklinio ugdymo pedagogo (1 etato);
  • priešmokyklinio ugdymo auklėtojo (du po 0,5 etato)

Pretendentai  privalo iki 2018-08-14 d. 12.00 val. pateikti šiuos dokumentus:

  • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  • gyvenimo aprašymą;
  • pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
  • atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Pretendentai dokumentų kopijas skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai arba el. paštu mokykla@azuolas.prienai.lm.lt, arba registruotu laišku.    Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui. Pretendentų pateikti dokumentai registruojami mokyklos raštinėje.

Reikalavimai pretendentams