Prienų Jaunieji Maltiečiai kartu su Lietuvos jaunimu pasitiko Popiežių Vilniaus Katedros aikštėje

 

       Šeštadienio pavakarę Šventasis Tėvas sostinės Katedros aikštėje susitiko su jaunais žmonėmis, kurie popiežiaus laukė jau nuo ryto: giedojo, meldėsi, bendravo, klausėsi liudijimų.Popiežiui papamobiliu atvykus skambėjo specialiai šiam renginiui sukurta giesmė Kristus Jėzus – mano viltis“. Priegiesmis giedotas ne tik lietuvių, bet ir anglų bei ispanų kalbomis.  Išklausęs dviejų jaunų žmonių liudijimų, susirinkusiems popiežius sakė: “Dievas nuolat vaikščioja po mūsų gyvenimą.” Jaunimui jis priminė, kad gyvenimas – nuolatinis ėjimas, ieškant teisingos krypties, nebijant suklydus sugrįžti atgal. Jis prašė jaunų žmonių, kad nesileistų „įviliojami į labirintą, iš kurio sunku išeiti“, bet keliautų pirmyn.  Popiežius net kelis kartus ragino nepamiršti savo šaknų, bendrauti su vyresnės kartos žmonėmis:

“Jei norite būti didžia, laisva tauta, atsiminkite savo tautos šaknis, semkitės iš jų, Mūsų tikroji tapatybė susijusi su priklausymu tautai. Neleiskite, kad pasaulis jus įtikintų, kad geriau eiti po vieną. Nepasiduokite pagundai susikoncentruoti į save, tapti egoistais. Pasipriešinkime individualizmui, kuris uždaro mus nuo kitų, padaro mus egocentriškus ir pasipūtusius, besirūpinčius tik savo įvaizdžiu ir gerove” – kalbėjo Pranciškus.

Sušalę nuo rudeniško vėjo, bet sušilę nuo vieni kitų žvilgsnių, artumo, bendrystės, gavę Popiežiaus palaiminimą, pasijutome svarbia tautos dalimi ir grįžome namo pakylėti…

Rima Juodsnukienė

Lina Suchorukovienė

Laima Šukienė