Prienų „Ąžuolo“ progimnazijoje veikia „Smalsutis“

 

„Jei norime išmokti galvoti, tai pirmiausia turime išmokti sugalvoti“

(Dž. Rodaris)

 

           „Smalsutis“ – gabių ir talentingų vaikų ugdymo projektas – respublikinė pradinių klasių mokinių gabumų ugdymo akademija. „Smalsutis“ suteikia galimybę mokiniams per praktinį patyrimą įgyti tokių gebėjimų, kurių reikia kasdieniame gyvenime. Patirtis „ Smalsučio“ akademijoje leidžia mokiniui labiau atskleisti savo gabumus, priimti iššūkius, dirbti savarankiškai, tyrinėti, kurti, pažinti, bendradarbiauti su panašiais į save. Nuo 2013 metų Prienų „Ąžuolo progimnazijoje „Smalsučio“ akademijoje susirenka imlūs ir motyvuoti vaikai, kurie mokosi priimti išties nelengvus iššūkius ir juos įveikti – atlikti užduotis iki galo. O rezultatai džiugina ne tik juos, bet ir mokytojus bei tėvus, su kuriais kartu atlieka pasirinktas užduotis. Gabumų ugdymo akademija šiais mokslo metais tęsia projektinę veiklą ugdant gabius vaikus. Gabumų ugdymo akademijoje mokiniai turi galimybę tobulinti savo gabumus trijose akademinėse srityse: lietuvių kalbos, matematikos ir pasaulio pažinimo. Mokiniai kruopščiai, kūrybiškai dirba du mėnesius, o po to jų darbus taiso ir įvertina mokytojai.  Lapkričio 15 d. vyko pirmoji „Smalsučio“ 2-4 klasių mokinių darbų pristatymo konferencija. Konferencijoje gabūs vaikai vieni kitiems demonstravo žinias ir kūrybiškumą.  Įspūdingai pavyko antros klasės mokinių eksperimentas su gėlėmis – baltos rožės ir gvazdikai nušvito vaivorykštės spalvomis. Su gėlėmis eksperimentavo Beata U. (2 b klasė), Agnė B. (2 b klasė), Mantas M. (2 b klasė), Tomas Š. (2 a klasė), Justinas M. (2 a klasė) ir Gabrielė B. (2 c klasė). Antrokės Gerdos K. (2 b klasė) sukurta pasaka „Šunelis Bilas“ stebino ilgų, vaizdingų žodžių ir posakių gausa, įdomiomis iliustracijomis. Trečiokas Domas B. (3 b klasė) sukūrė knygelę iš keleto pamokančių pasakų: „Namai pragarai, be namų – negerai“, „ Princas Motiejus“ ir „Luizos kelionė“. Vaikai ne tik kūrė pasakas ir eksperimentavo, bet ir atliko bei apibendrino tyrimus, braižė vietovės planus. Sėkmingiausi darbai buvo Agnės B. (2 b klasė) ir Faustos L. (2 c klasė). Jos surinko duomenis ir braižė diagramas apie klasės mokinių augintinius. Justina Ž. (3 a klasė) tiksliai nubraižė savo gyvenamosios vietovės planą.  Susirinkę į konferenciją mokiniai ir mokytojai negailėjo pagyrimų ir gražių žodžių sėkmingiausiai atlikusiems pirmojo etapo darbus mokiniams, gėrėjosi jų atliktais darbais. Kruopščiai dirbusiems „smalsučiams“ konferencijoje mokyklos pavaduotoja Daiva Grigaliūnienė įteikė padėkos raštus.

Visų „ Smalsučio“ akademijos darbų parodėlė veikia trečio mokyklos aukšto koridoriuje. Nematėte – būtinai aplankykite!

 Mokytojos J. Pranskevičienė, J. Simonaitytė