Pelnyta padėka už kokybišką darbą dalyvaujant Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo veiklose

         Lapkričio 29 d. progimnazijos direktorė ir pradinio ugdymo mokytoja Jūratė Skindzerienė  dalyvavo Panevėžyje organizuotoje III nacionalinėje mokslinėje konferencijoje ,,Vaikų sveikatos stiprinimas. Nuveikti darbai ir nauji iššūkiai.“ Konferencija skirta Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo veiklų 25-iui paminėti. Konferencijoje buvo apžvelgta vaikų sveikatos stiprinimo politika Lietuvoje bei sveikatos ugdymo kryptys švietimo sistemoje, pristatyti pagrindiniai mokinių gyvensenos ir sveikatos tyrimo Lietuvoje duomenys, pristatyti geriausi nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir mokyklos bendruomenės partnerystės ugdant vaikų ir jaunimo sveikatą pavyzdžiai, patirtys ir įžvalgos.  Konferencijoje apdovanotos aktyviausios sveikatą stiprinančių mokyklų bendruomenės. Džiugu, kad padėka, pasirašyta sveikatos ir švietimo ministrų  buvo apdovanota ir ,,Ąžuolo“ progimnazijos bendruomenė.

Dėkoju visiems aktyviai dalyvaujantiems mokykloje organizuojamose mokinių sveikatos stiprinimo veiklose ir iniciatyvose.

Direktorė Irena Tarasevičienė