AŠ LABAI MYLIU LIETUVĄ

                     Vasario 15 d. priešmokyklinio ugdymo grupių ir pradinių klasių mokiniai dalyvavo netradicinio ugdymo dienos veiklose, skirtose Vasario 16 – ajai paminėti. Diena prasidėjo nuo bendro susibūrimo mokyklos aktų salėje, kur mokiniai giedojo Lietuvos himną, deklamavo eilėraščius apie Lietuvą, šoko lietuvių liaudies šokius. Išsiskirstę į klases gilino žinias, dalyvavo viktorinose ir integruotose veiklose, susijusiose su Lietuvos istorija. Trečių klasių mokiniai dalyvavo susitikime su Nemuno kilpų regioninio parko specialiste Romute Milušauskiene, kuri papasakojo apie svarbius Prienų krašto istorinius įvykius. Ketvirtų klasių mokiniai susitiko su tautodailininku Algimantu Sakalausku. Šią dieną pamokos vyko netradicinėse erdvėse, veiklos mokiniai lavino kūrybiškumą, atlikdami įvairias užduotis, mokėsi pritaikyti įgytas žinias, vaikų lūpose skambėjo žodis „Lietuva“.

Organizatoriai