„Gerojo lašelio“ akcija

              2019 m. vasario 27 d., Prienų „Ąžuolo“ progimnazijoje vyko „Gerojo lašelio“ akcija, skirta atkreipti dėmesį į vėžiu sergančius vaikus ir palaikyti juos.  Mokyklos aktų salėje susirinkę priešmokyklinių grupių vaikai ir pradinukai pamatė trumpus videoreportažus, kuriuose žinomi Lietuvos žmonės, atlikėjai skatina labdarystę, supažindina su sergantiems vaikams kylančiais sunkumais ir galimybėmis prisidėti prie jų šviesesnės kasdienybės. Vaikai sužinojo apie „Mamų unijos“ veiklą ir gavo mažą dovanėlę – klausėsi „Mamų unijos“ įgarsintos pasakėlės „Takučiu“. Kiekvienas mokyklos bendruomenės narys į akciją atėjo prisisegęs žalią lašelį – draugiškumo ir atjautos simbolį. Socialinė pedagogė kvietė visus aukoti ir priklijuoti savo lašelį prie didelio ąžuolo lapo. Žaliaisiais lašeliais papuoštas ąžuolo lapas – tai Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos linkėjimas pasveikti visiems sergantiems vaikams. Grįžę į klases mokiniai išsakė savo mintis, klausimus, su mokytojomis aptarė kilusias emocijas. „Gerojo lašelio“ akcijos metu paaukota 249,69 Eur suma.  Mokykla dėkoja sąmoningoms šeimoms, kurios neabejingos svetimam skausmui ir prisidėjo prie akcijos, drauge auklėdami savo vaikus ir ugdydami jų empatiją ir geraširdiškumą.

Socialinė pedagogė

Simona Vaškelevičienė