Mūsų mokykloje startuoja naujas projektas

             Prienų „Ąžuolo“ progimnazijoje buvo pradėtas vykdyti Švietimo skyriaus parengtas ir koordinuojamas ERASMUS+ KA1 projektas  „Novatoriškų ugdymo(si) praktikų taikymas gerinant mokinių mokymosi pasiekimus“  (2018-11-01 – 2020-06-30). Konsorciume dalyvauja visos Prienų rajono bendrojo ugdymo mokyklos ir visos ikimokyklinio ugdymo įstaigos (lopšeliai-darželiai).   Projekto tikslas: plėtojant konsorciumo narių partnerystę ir stiprinant tarptautiškumą atrasti ir pritaikyti novatoriškas ugdymo(si) praktikas, gerinančias mokinių pasiekimus. Projekto dalyviai Prienų rajono mokyklų vadovai ir anglų kalbos mokytojai  mokysis kartu ir  vienas iš kito  dirbdami problemų sprendimo darbo grupėse ir įgyvendindami mokyklose kaitos projektus, išbandys, pritaikys  novatoriškas ugdymosi praktikas, gerinančias mokinių anglų k. pasiekimus, dalyvaus 5-6 dienų trukmės tobulinimo kursuose. Tikimasi, kad projekto įgyvendinimo metu ne tik bus plėtojamos bendradarbiavimo gerinant mokinių mokymosi pasiekimus tradicijos, bet ir stiprinamas ryšys tarp skirtingų švietimo sistemos lygmenų. Projekte kartu su prieniečiais taip pat dalyvauja atstovai iš Ispanijos, Olandijos, Maltos (iš viso 40 dalyvių).