Rajoninis pradinių klasių dailaus rašto konkursas „Gražios raidės – dailus raštas“

                                 Balandžio mėn. 5 d. Prienų „Ąžuolo“  progimnazijoje vyko rajoninis pradinių klasių dailaus rašto konkursas „Gražios raidės – dailus raštas“ . Konkurso tikslas – skatinti mokinius taisyklingai ir tvarkingai rašyti. Konkurse dalyvavo 52 mokiniai iš Balbieriškio, Skriaudžių, Naujos Ūtos, Šilavoto, Pakuonio, „Revuonos“ pagrindinių mokyklų, Stakliškių, Jiezno ir Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijų bei „Ąžuolo“ progimnazijos. „Kiekviena ranka parašyta eilutė – tai lyg mūsų vizitinė kortelė, iš kurios galima išskaityti apie rašiusiojo pomėgius, vaizduotę, gabumus, polinkius atmintį“. Šiais žodžiais konkursą pradėjo progimnazijos direktorė Irena Tarasevičienė. Mokslas grafologija – rašysenoje nagrinėja žmogaus charakterio, asmenybės bruožus, polinkius į tam tikrus dalykus. Senovės mąstytojas Konfucijus yra sakęs: „Saugokis žmogaus, kurio raštas siūbuoja kaip nendrė vėjyje“. Todėl konkurso organizatorės pasidžiaugė, kad susirinko tiek daug dailiai rašančių mokinių ir palinkėjo visiems sėkmingo darbo. Mokinių darbus vertino komisija: Prienų švietimo pagalbos tarnybos direktorė Danutė Stankevičienė, „Ąžuolo“ progimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui Daiva Grigaliūnienė, mokytoja metodininkė Rasa Bartkutė, soc. pedagogė Rūta Ramanauskaitė. Konkurso dayviai buvo suskirstyti į dvi grupes: 1-2 klasės ir 3-4 klasės. Jų  užduotis buvo taisyklingai, estetiškai ir be klaidų nurašyti gautą tekstą. Po svarbiausio konkurso etapo mokiniai mokėsi kurti monogramas, žaidė liaudies žaidimus.   Konkursu džiaugėsi ir dėkojo jį stebėjusi Prienų rajono sav. švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Laimutė Jančiukienė. Ji sakė, kad tokie konkursai yra reikalingi, nes skatina mokinius daugiau dėmesio skirti lietuviškam raštui. Komisijos narė Prienų švietimo pagalbos tarnybos direktorė Danutė Stankevičienė pasibaigus konkursui padėkojo visiems dalyviams. Ji sakė, kad buvo labai  sunku vertinti atliktus darbus, teko keletą kartų peržiūrėti vertinimo kriterijus, kad būtų išrinkti tikrai taisyklingiausiai tekstą nurašiusieji dalyviai. Komisija išrinko 15 darbų. Nugalėtojai buvo apdovanoti Prienų rajono švietimo skyriaus vedėjo R. Zailsko diplomais ir konkurso rėmėjos Prienų miesto ir rajono mero patarėjos J. Zailskienės dovanomis.

                      Pirmų klasių laimėtojai: I vieta – Žemyna Kašinskaitė (Prienų „Ąžuolo“ prog.), II vieta – Rūta Žukauskaitė (Skriaudžių pagr. mokykla), III vieta – Gustė Raškevičiūtė (Prienų „Ąžuolo“ prog.). Antrų klasių laimėtojai: I vieta – Tadas Šiugždinis (Prienų „Ąžuolo“ prog.), II vieta – Greta Kairiūkštytė (Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija), III Salvijus Batkevičius (Prienų „Ąžuolo“ prog.). Trečių klasių laimėtojai: I vieta – Julius Minajevas (Prienų „Ąžuolo“ prog.), II vieta – Gabija Šeškauskaitė (Pakuonio pagr. mokykla), III vietos – Inesa Brūzgaitė (Prienų „Ąžuolo“ prog.), Ieva Kimbirauskaitė (Jiezno gimnazija), Ugnė Grigonytė (Prienų „Ąžuolo“ prog. Ašmintos prad. ugd. skyrius). Ketvirtų klasių laimėtojai: I vieta – Morta Žuklytė („Revuonos“ pagrindinė mokykla), II vieta – Kristina Malijonytė (Prienų „Ąžuolo“ prog.), III vietos – Evelina Maksvytytė (Pakuonio pagr. mokykla), Justė Krušinskaitė (Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija).

                      Ačiū visiems padėjusiems organizuoti šį renginį.                

       Alma Liutkienė, Genė Aleksynienė, Diana Mikulevičienė