Kreipimasis dėl 2 proc. paramos

Gerbiami tėveliai, mokytojai, darbuotojai ir visi, kurie remiate mūsų progimnaziją.

Dėkojame, kad atsiliepiate į mūsų prašymą ir iki 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio pervedate Prienų „Ąžuolo“ progimnazijai, tuo padėdami sudaryti geresnes ugdymo sąlygas mokiniams. Kasmet Jūsų skirtos GPM 2 proc. lėšos panaudojamos ugdymosi aplinkoms gerinti. 2018 m. šios paramos gauta 3759,08 eurai. Už paramos lėšas įsigytos šventinės aprangos progimnazijos dainuojantiems mokiniams, atnaujintas šešių mokomųjų kabinetų langų užtamsinimas (žaliuzės ir roletai), įsigyti minkštų pufų komplektai mokyklos koridorių erdvėms, apmokėta dalis transporto išlaidų mokinių vykimui į konkursus, sportines varžybas, apmokėtos popieriaus įsigijimo,  kopijavimo darbų paslaugos, pasinaudota mokyklinių renginių organizavimo išlaidoms padengti. Detalios paramos lėšų ataskaitos publikuojamos mokyklos internetinėje svetainėje www.azuolas.prienai.lm.lt.

Tikimės Jūsų paramos ir šiais metais. Norinčius paremti progimnaziją kviečiame užpildyti nustatytos FRO512 formos (4 versija) prašymą ir iki gegužės 2 d. pateikti Valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniam skyriui. Prašymo blankus (pildymui ranka) išduoda šie skyriai. VMI interneto tinklapyje http://www.vmi.lt/ skelbiama prašymo forma, skirta pildyti kompiuteriniu būdu.

Prašymą pateikti galite tokiais būdais:

  • Tiesiogiai įteikti mokesčių administratoriui mokesčių inspekcijos teritoriniame skyriuje;
  • Išsiųsti paštu į savo miesto VMI;
  • Elektroniniu būdu per mokesčių inspekcijos duomenų bazę http://deklaravimas.vmi.lt/ arba per internetinę bankininkystę (internetiniame banke pasirinkę elektroninį deklaravimą).

Svarbu: metines pajamas deklaruoti privalantys gyventojai iki 2019 m. gegužės 2 d. turi pateikti 2018 m. mokestinio laikotarpio Metinę pajamų deklaraciją (GPM formos 3 versija). Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos nepateikus arba pateikus pavėluotai, paskirta pajamų mokesčio dalis nepervedama.

Pateikiame informaciją, kuri reikalinga pildant prašymą:

Mokestinis laikotarpis        2019

Paramos gavėjo identifikacinis kodas       190190269

Paramos gavėjo pavadinimas PRIENŲ „ĄŽUOLO‘ PROGIMNAZIJA.

Adresas Kęstučio g..45, 59129, Prienai.

Dėkojame už paramą,

Direktorė Irena Tarasevičienė