Metodinė diena „Kolega – kolegai. Sėkmės metodai ugdant mokėjimo mokytis kompetenciją“

Vasario 17 d. gausus būrys progimnazijos priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojų, mokytojų padėjėjų, pailgintos dienos grupės mokytojų kartu su pavaduotoja ugdymui  Daiva Grigaliūniene dalyvavo Balbieriškio pagrindinėje mokykloje vykusioje Prienų rajono pradinių klasių mokytojų metodinėje dienoje     „Kolega – kolegai. Sėkmės metodai ugdant mokėjimo mokytis kompetenciją“. Mokytojos ne tik klausė pranešimų, dalyvavo diskusijose,  bet ir pasidalino savo sėkmės istorijomis. Ilgalaikio projekto veiklas „Sveikame kūne – sveika siela“ pristatė pradinių klasių mokytoja metodininkė Odeta Stadalienė ir vyr. mokytoja Jolita Simonaitytė. Stendinį pranešimą „ Mokėjimo mokytis kompetencija“ paruošė ir pristatė pradinių klasių mokytoja metodininkė Rasa Bartkutė. Integruoto projekto „Reikia tik labai norėti“ sėkme džiaugėsi pranešėjos – pradinių klasių mokytoja metodininkė Rima Lyberienė ir mokytoja Vaida Skaisgirienė. Metodinės dienos dalyvius sušokti „Dirižablį“ pakvietė Respublikinio projekto „Visa mokykla šoka“ dalyvės, pradinių klasių mokytojos metodininkės Alma Liutkienė, Dovilė Šatienė ir Diana Mikulevičienė. Jos taip pat demonstravo filmuotą medžiagą iš projekto vykusių renginių ir supažindino su naujo etapo veiklomis.
Tik pats augdamas, gali auginti!

Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė Rima Lyberienė

foto1