Įvyko antrieji projekto mokymai

Antrieji projekto„Erasmus+“ programos (KA2) strateginės partnerystės projekto „Šiuolaikiški mokymo(si) ir vertinimo metodai – kelias į asmeninę pažangą“ partnerių iš Lietuvos, Ispanijos ir Portugalijos mokymai vyko Portugalijoje. Susitikimas prasidėjo  Agrupamento de Escolas D. Sancho II mokykloje, kur direktorius Carlosas Manuelis Tavaresas Peixoto su mokyklos ir Alijo savivaldybės projekto komanda bei mokiniais  pristatė Portugaliją, Alijo savivaldybę, mokyklą ir vykdomas veiklas. Mokytojai supažindino su Portugalijos Švietimo sistema ir  matematikos mokymo programa.

Darbinio susitikimo metu aptarėme jau įvykdytas projekto veiklas ir pasiekimus. Pristatėme vieni kitiems tarpinius rezultatus, pasiekimus ir virtualias pamokas.

Antrąją susitikimo dieną stebėjome mokytojų C. Soares, M.a Carniro ir C. Peixoto pamokas bei jas aptarėme. Ypač naudinga buvo tai, kad pamokų tematika sutapo su mūsų pasirinktomis tobulinimo sritimis: geometrija, matai ir matavimai. Taip pat Portugalijos mokytojai pasidalijo patirtimi, kaip matematikos mokyme taiko kompiuterines programas. Pamokas stebėti, mokyklos aplinkose orientuotis mums padėjo lydintys  mokyklos mokiniai. Po pietų savivaldybėje susitikome ir bendravome su Alijo meru ir savivaldybės darbuotojais.

Paskutinę vizito diena lankėmės Pinhao mokykloje, kur stebėjome septintos ir aštuntos klasės mokinių matematikos ir menų integruotų projektų pristatymą, dalyvavome improvizuotoje matematikos viktorinoje Kahoot sistemoje. Ten pat aptarėme projekto rezultatus, pastarųjų dienų veiklas, numatėme tolesnius žingsnius ir darbus.

Kelionė buvo labai turininga. Ne tik daug sužinojome, įgijome patirties bet ir artimiau pažinome Portugalijos kultūrą ir žmones.

 

IMG-342f664150517c06229597748f33b72b-V IMG_20200218_093807(1)