Progimnazija ruošiasi nuotolinio mokymo organizavimui

Tikrai daugiau nei prieš savaitę nei vienas negalvojome, kad jau pirmadienį dirbsime visiškai kitu darbo režimu, bendrausime telefonu arba kitomis ryšio priemonėmis. Dėl ekstremalios situacijos paskelbus atostogas mokiniams į savo darbo vietas nesusirinko ir mokytojai. Visą savaitę progimnazijos mokytojai su administracija ir vieni su kitais bendravo elektroninio dienyno pagalba bei kitomis ryšio priemonėmis. Pasimetimą ir nerimą labai greitai pakeitė susikaupimas ir prasidėjęs intensyvus darbas ruošiantis nuo kovo 30 dienos ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu būdu.
Kaip ir visos Lietuvos mokyklų, taip ir mūsų progimnazijos mokytojai sulaukė viešoje erdvėje skelbiamų pasiūlymų pasinaudoti išplėstomis ir nemokamomis Eduka klasės, Ema elektroninių pratybų galimybėmis, rekomendacijų naudotis esamu ir visoms mokykloms prieinamu nacionaliniu skaitmeniniu ugdymo turiniu: Emokykla, Ugdymo sodas bei kitais skaitmeniniais ištekliais. Per tas kelias savaitės dienas mokytojai išklausė jau ne vieną vebinarą, dalyvavo video konferencijose ar paskelbtuose video mokymuose, o taip pat intensyviai sistemino jau turimus anksčiau įvaldytus ar sukauptus ir naujai siūlomus resursus: metodinę medžiagą, užduotis mokiniams, įvairias priemones ir įrankius.
Progimnazijoje sudaryta darbo grupė parengė priemonių planą, numatantį technologinių mokyklos galimybių ir turimų skaitmeninių priemonių įsivertinimą, mokinių šeimų turimų galimybių mokymuisi nuotoliniu būdu išsiaiškinimą, pagalbos poreikio mokytojams išsityrimą, konsultantų numatymą, atsakomybių pasidalijimą.
Nuotoliniu būdu bendraujant rajono mokyklų direktorių pavaduotojams bei Prienų rajono savivaldybės švietimo ir sporto skyriaus specialistams parengtas ugdymo(si) proceso organizavimo nuotoliniu būdu aprašas, reglamentuojantis mūsų rajono mokyklų mokinių ugdymo procesą nuotoliniu būdu. Su aprašu jau supažindinti ir progimnazijos mokytojai.
Gera žinoti, kad virtualus mokymas daugumai progimnazijos mokytojų nėra naujiena. Jau keletą metų progimnazijoje yra sudarytos galimybės mokytojams naudotis elektroninėmis Ema pratybomis, Eduka klasės galimybėmis. Dauguma progimnazijos mokytojų turi patirties naudotis interneto resursais, organizuoti aktyviąsias pamokas. Šios patirtys dabar įgyja aukso vertę ir puikiai pasitarnaus priimant nuotolinio ugdymo organizavimo iššūkį.
Antrosios mokinių atostogos savaitės dienas progimnazija skirs detalesniems mokytojų susitarimams dėl nuotolinių mokymosi aplinkų ar jų elementų, įrankių mokytojų ir mokinių komunikavimui pasirinkimo, informacijos mokinių tėveliams parengimui ir paskelbimui per el. dienyną, progimnazijos interneto svetainę.

Direktorė Irena Tarasevičienė