Parama mokyklai

Kreipimasis dėl pajamų mokesčio 1,2%  dalies pervedimo

Gerbiami  darbuotojai ir visi, kurie remiate mūsų progimnaziją.

Dėkojame, kad atsiliepiate į mūsų prašymą ir dalį gyventojų pajamų mokesčio pervedate Prienų „Ąžuolo“ progimnazijai, tuo padėdami sudaryti geresnes ugdymo sąlygas mokiniams. Kasmet Jūsų skirtos GPM 2%. lėšos buvo veiksmingai panaudojamos ugdymosi aplinkoms gerinti.

2019 m. šios paramos gauta 5245,17 eurų.

Už paramos lėšas progimnazijoje jau įsigyta:

  • muzikinis centras-kolonėlė;
  • 2 vnt. multimedijų;
  • dirbtinė kalėdinė eglutė;
  • užrakinamas ir pastatomi informaciniai stendai;
  • atnaujinti sieniniai stendai – rėmai antrojo aukšto koridoriaus erdvėse;
  • apmokėta dalis išlaidų už aktų salės scenos ir langų užuolaidas.

Paramos lėšomis pasinaudojama vykdant I-ojo aukšto koridoriaus erdvių remonto  darbus.

Detalios paramos lėšų ataskaitos kiekvienais metais skelbiamos mokyklos internetinėje svetainėje www.azuolas.prienai.lm.lt.

Tikimės Jūsų paramos ir šiais metais.

Norinčius paremti progimnaziją kviečiame užpildyti nustatytos FRO512 formos prašymą ir iki liepos 1 d. pateikti Valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniam skyriui. VMI interneto tinklapyje http://www.vmi.lt/ skelbiama prašymo forma.

Prašymą pateikti galite tokiais būdais:

  • pateikti tiesiogiai VMI skyriuje (Dėl Covid-19 viruso VMI aptarnavimo skyrius laikinai gyventojus aptarnauja tik nuotoliniu būdu);
  • Išsiųsti paštu į savo miesto VMI;
  • Elektroniniu būdu per mokesčių inspekcijos duomenų bazę http://deklaravimas.vmi.lt/ arba per internetinę bankininkystę (internetiniame banke pasirinkę elektroninį deklaravimą).Svarbu: metines pajamas deklaruoti privalantys gyventojai iki 2020 m. liepos 1 d. turi pateikti 2019 m. mokestinio laikotarpio Metinę pajamų deklaraciją (GPM311). Metinės pajamų deklaracijos GPM311 formos nepateikus arba pateikus pavėluotai, paskirta pajamų mokesčio dalis nepervedama.

Pateikiame informaciją, kuri reikalinga pildant prašymą:

Mokestinis laikotarpis     2019

Paramos gavėjo identifikacinis kodas     190190269

Paramos gavėjo pavadinimas PRIENŲ „ĄŽUOLO“ PROGIMNAZIJA.

Adresas Kęstučio g..45, 59129, Prienai.

Nuoširdžiai dėkojame už progimnazijos rėmimą,

Direktorė Irena Tarasevičienė