Apie mokyklą/About school  Partneriai/Partners  Projekto pristatymas/Project  Veiklos  Vizitai

Comenius

comenius

http://tiny.cc/waterwise

This project is financed with support from the European Union.

The responsibility for contents and publication lies only with the originators.

The Comission is not in charge of further usage of the content included.

COMENIUS gimė 1592 metais Nivnice, Čekoslovakijoje. Comenius buvo malonus ir išauklėtas Moravijos vyskupas, kuris gyveno smurto amžiuje, o tai ir lėmė jo sielvartą. Jo gyvenimą galima apibūdinti keturiais etapais.Comenius lankė Nivnico kaimo mokyklą. Savo patirtį mokykloje jis apibūdino kaip skausmingą. Mokykloje buvo reikalaujama mechaniškai įsiminti lotynų kalbos gramatiką. Mokytojas pamokose taikė fizines bausmes. Vėliau Comenius baigė teologijos studijas Heidelbergo universitete.

MOKYTOJAS IR MINISTRAS. Comenius grįžo į Moravijos provinciją 1614 metais. Dėl savo jauno amžiaus jis negalėjo būti įšventintas dvejus metus. Laukdamas įšventinimo Comenius dvejus metus mokė mokykloje ir pradėjo savo viso gyvenimo auklėjamąjį darbą. Po įšventinimo jis buvo paskirtas pastoriumi ir prižiūrėtoju Moravijos kaimo mokykloms. Ispanų kareiviai apiplėšė ir sudegino kaimą 1621 per Trisdešimties metų karą.Comenius prarado savo rankraščius ir turtą, kai jo namas buvo sudegintas iki pamatų. Jis vos ne vos išsigelbėjo. Jam pavyko išvyksti į Lenkiją, kur jis tapo Liso miesto gimnazijos direktoriumi. 1625 metais Comenius buvo išrinktas Moravijos bažnyčios vyskupu. Jo darbai auklėjimo srityje, originaliai pritaikyti jo paties mokykloje, tapo žinomi visoje Europoje ir visur entuziastingai priimami.

RAŠYTOJAS. Comenius nuvyko į Angliją, tikėdamasis gauti pinigų, kad galėtų rašyti universalią enciklopediją. Nepavykus surinkti pakankamai, jis nuvyko į Švediją, kur gavo paramą iš olandų kilmės didiko, kad galėtų rašyti vadovėlius Švedijos mokykloms. Po penkerių metų, kai jis buvo išrinktas Moravijos bažnyčių vyskupu, jis vėl grįžo į Lenkiją. Tarp 1650 ir 1564 Comenius vadovavo mokyklai Vengrijoje. Grįžęs į Lenkiją jis palaikė švedų pastangas užkariauti Lenkiją. 1657 metais lenkai sukilo prieš moravus dėl jų paramos protestantų armijai, kuri sugriovė Liso miestą. Comenius prarado viską, ką turėjo, įskaitant ir čekų kalbos gramatikos, pamokslų ir enciklopedijos rankraščius. Jis išvyko į Amsterdamą Olandijoje. Ten jis išleido kitą „Didžiosios didaktikos“ leidimą. Jis mirė 1670 metais, jausdamasis palaužtas.