Erasmus+ strateginės partnerystės projektas „Pilietiškumo ugdymas mokykloje“

„Erasmus+“ projektas „Pilietinės lyderystės ugdymas

mokykloje“

2015–2017 m. Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazijos bendruomenė įgyvendins „Erasmus+“ projektą „Pilietinės lyderystės ugdymas mokykloje“, kurį parengė Prienų Švietimo centras.

Projekto tikslas – ugdyti mokyklų vadovus ir mokytojus kaip pilietinius lyderius, stiprinant jų kompetencijas, susijusias su moksleivių nacionalinio ir europinio pilietiškumo ugdymu. Šio tikslo sieksime drauge su partneriais: Prienų švietimo centru, Skriaudžių pagrindine mokykla, Išlaužo pagrindine mokykla, Italijos  St. Thomas’s tarptautine mokykla, Norvegijos NiTiN – Nordisk institutt for trening og internasjonalt nettverk, Šiaulių universiteto Socialinių tyrimų moksliniu centru /Baltijos regiono tyrėjų asociacija.

Projekto metu planuojama parengti 4 intelektinius produktus: 1) tyrimą apie pilietinės lyderystės situaciją mokykloje kiekvienoje dalyvaujančioje partnerių šalyje; 2) atlikto tyrimo lyginamąją analizę; 3) pilietiško lyderio ugdymo modelį; 4) internetinę svetainę, skirtą viešinti įgyvendintas pilietines akcijas.

,,Erasmus +“ KA2 projekto „Pilietinės lyderystės ugdymas mokykloje“ priemonių planas 2016-2017 m. m.