Erasmus+ KA2 projektas ,,Geras mokymas pažadina mokymąsi“

 

europos

 

 

 

Prienu2

 

 

MOKYMOSI PARADIGMOS DIEGIMO PAMOKOJE MODELIS

The Model of Learning Paradigm Implementation (EN, LT, IT)

*******************************************************************

PROJEKTO TIKSLAS:

Veiklomis bus siekiama suburti besimokančių profesionalų komandą iš švietimo padalinio, švietimo pagalbos įstaigos (švietimo centro) ir mokyklų atstovų, kuri parengtų ir išbandytų mokymosi paradigmos diegimo pamokoje modelį, padedantį stiprinti mokinių mokymosi motyvaciją.

PROJEKTO PARTNERIAI:

•Comune di Sassari
•Istituto Comprensivo San Donato
•ANPE (Associazione Nazionale Pedagogisti Italiani)
•Prienų Švietimo skyrius
•Prienų Švietimo centras
•Prienų PPT
•Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazija
•Prienų ,,Revuonos“ pagrindinė mokykla
•Prienų ,,Žiburio“ gimnazija

Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazijos Erasmus+ strateginės partnerystės projekto „Geras mokymas pažadina mokymąsi“  įgyvendinimo grupė: 
1. Giedrė Tautvydienė, direktorės pavaduotoja ugdymui – koordinatorė.
2. Irena Tarasevičienė, direktorė;
3. Laimutė Aušrotienė, matematikos mokytoja;
4. Gintvilė Buitkuvienė, anglų kalbos mokytoja;
5. Sonata Pikienė, anglų kalbos mokytoja;
6. Edita Juknevičienė, anglų kalbos mokytoja;
7. Irena Drižilauskienė, lietuvių kalbos mokytoja;
8. Vida Milkevičienė, istorijos mokytoja;
9. Lina Venclovaitė, lietuvių kalbos mokytoja;
10. Irutė Galinienė, matematikos mokytoja;
11. Dalia Dragūnienė, dailės mokytoja;
12. Reda Gelusevičienė, technologijų mokytoja;
13. Danutė Šukevičienė, fizikos mokytoja;
14.  Levita Vaznikauskienė, anglų kalbos mokytoja.

 

Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazija dalyvaus  Švietimo skyriaus parengtam Erasmus+ strateginės partnerystės projekte „Geras mokymas pažadina mokymąsi“. Projekto partneriai – Italijos Sassari savivaldybė. Į projekto vykdymo komandą susitelks ir visos Prienų miesto švietimo įstaigos: „Žiburio“ gimnazija, „Ąžuolo“ progimnazija, „Revuonos pagrindinė mokykla, Švietimo centras ir Pedagoginė psichologinė tarnyba.

Lietuvos švietimo profesionalai pastebi tendenciją, kad daugumoje šalies mokyklų pamokose vyrauja ne mokymasis, kai mokiniai tampa aktyviais ugdymo proceso dalyviais, bet mokymas, pagrindinį vaidmenį pamokoje palikdamas mokytojui (mokiniai neįtraukiami į pamokos planavimą, organizavimą, nesudaromos sąlygos jų tarpusavio bendradarbiavimui) ir tai neigiamai veikia mokinių mokymosi motyvaciją. Prieniškiai ėmėsi ieškoti veiksmingų tokios problemos sprendimo būdų projekto metu suburdami besimokančių profesionalų komandą iš Švietimo skyriaus, Švietimo centro, Pedagoginės psichologinės tarnybos ir mokyklų atstovų, kuri imsis realių veiksmų ir iniciatyvų gerinti pamokos kokybę. Projekto įgyvendintojai susitelks bendram mokymuisi: naujausių žinių paieškai, jų pritaikymui ir tokios patirties apmąstymui, siekdami teorines žinias paversti gebėjimu veikti organizuojant mokinių ir jų tėvų lūkesčius atitinkančias pamokas.

Projektas bus įgyvendinamas 2015–2017 m., jo veikla padės siekti Prienų rajono savivaldybės strategijos prioriteto „Išsilavinusios, sveikos ir pažangios bendruomenės plėtra“, o taip pat – Valstybinėje švietimo 2013-2022 metų strategijoje numatyto tikslo suteikti mokiniams palankiausias galimybes išskleisti individualius gebėjimus.

Informacija parengta pagal Prienų r. savivaldybės administracijos medžiagą

**********************************************************************************************

,,Erasmus +“ projekto ,,Geras mokymas pažadina mokymąsi“ priemonių planas 2016-2017 mokslo metams

Projekto metodinė medžiaga mokytojui:

Pamokos scenarijus.Forma

Pamokos stebėjimo lapas (mokiniams)

Pamokos stebėjimo lapas (mokytojams)

REKOMENDACIJOS MOKYTOJUI_ruošiantis pamokoms

J. Hattie ,,Matomas mokymasis“ bei G. Petty ,,Šiuolaikinis mokymas“ knygų prsitatymas 

********************************************************************************************

III darbinio susitikimo mūsų mokykloje programa

 

Trečiojo darbinio susitikimo mūsų mokykloje akimirkos

*********************************************************************************************

Antrojo darbinio susitikimo Sardinijoje, Sassaryje bei Kaljaryje akimirkos

***********************************************************************************************

Projekto priemonių planas 2015-2016 m.m.

**********************************************************************************************

ŠIUO METU VYKDOMA VEIKLA:

Teorinių šaltinių: John Hattie ,,Matomas mokymasis. Mokytojo vadovas“ ir Geoff Petty ,,Įrodymais pagrįstas mokymas“   analizavimas. Pristatymas

Sausio 25-29 dienomis buvo vykdomas 6 klasių mokinių mokymosi motyvacijos tyrimas.

Kovo balandžio mėnesį vyks:
Rekomendacijų mokytojui, siekiančiam organizuoti pamokas pagal mokymosi paradigmą rengimas;
Grįžtamojo ryšio instrumentų (pamokų stebėjimo formų mokiniams ir mokytojams rengimas);
Pamokų scenarijų rengimas, šių bandomųjų pamokų organizavimas ir jų tebėjimas.

***********************************************************************************************

Sausio 17-23 dienomis Prienuose lankėsi projekto partneriai iš Italijos, Sardinijos, Sassari savivaldybės.

Svečius ir projekto partnerius savivaldybėje priėmė meras A. Vaicekauskas ir administracijos direktorius E. Visockas. Susitikimo metu aptarta projekto veikla, diskutuota apie švietimo sistemų, savivaldybių funkcijų abiejose šalyse panašumus ir skirtumus.  Sausio 19 dieną, po pietų projekto partnerių susitikime aptartos dalykinės projekto veiklos, numatytos perspektyvos.  Projekto metu bus atlikti mokinių motyvacijos tyrimai, tobulinamos pamokos, mokiniai patys aktyviai dalyvaus mokymesi.

Trečiadienį svečiai lankėsi Prienų PPT tarnyboje ir pas mus, ,,Ąžuolo“ progimnazijoje.  Jie susipažino su mokykla, jos struktūra, lankėsi pamokose. Mokiniai mielai atsakinėjo į jų klausimus bendravo, rodė savo veiklas. Viešnios džiaugėsi ir gėrėjosi mokinių muzikiniais gebėjimais, jas sužavėjo vaikų atvirumas, bendravimas ir svetingumas.

Po pietų lankėmės Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazijos Ašmintos daugiafunkciame centre. Ten dalyvavome etnografinėje programoje ,,Lino kelias“, skanavome tautinius patiekalus, susipažinome su centro veikla ir darbuotojais, grožėjomės žiemos vaizdais.

Grįžus į ,,Ąžuolą“ svečiai dalyvavo robotikos pamokoje su jaunaisiais robotukų konstravimo ir programavimo entuziastais. Po jos laukė staigmena ir žiemos pramogos-čiuožinėjimas nuo kalniukų, kuris svečiams iš saulėtosios Sardinijos paliko neišdildomą įspūdį.

***********************************************************************************************