Ugdymas ir pasiekimai

2019-2020 MOKSLO METAI

Mokslo metų trukmė:

1-4 kl. mokiniai ir  priešmokyklinio ugdymo grupės mokosi iki birželio 10 d., (35 savaites);
5-8 kl. mokiniai mokosi iki birželio 23 d. (37 savaites).

1-4 kl. mokiniai mokosi pusmečiais:

I pusmetis 2019 m. rugsėjo 2 d. – 2020 m. sausio 20 d.
II pusmetis 20120 m. sausio 21 d.- 2020 m.  birželio 10 d.

5-8 kl. mokiniai mokosi trimestrais:

1 trimestras rugsėjo 2 d. – lapkričio 30 d.
2 trimestras gruodžio 1 d.- kovo 20 d.
3 trimestras kovo 23 d. – birželio 23 d.

Atostogos 1-8 klasių mokiniams ir priešmokyklinio ugdymo grupei:

Rudens: spalio 28 d. – spalio 31 d.
Žiemos (Kalėdų): gruodžio 23 d. – sausio 3 d.
Žiemos: vasario 17 d. – vasario 21 d.
Pavasario (Velykų): balandžio 14 d. – balandžio 17 d.

Mokykla dirba 5 dienas per savaitę.