Ugdymas ir pasiekimai

2018-2019 MOKSLO METAI

Mokslo metų trukmė:

1-4 kl. mokiniai ir  priešmokyklinio ugdymo grupės mokosi iki birželio 7 d., (34 savaites);
5-8 kl. mokiniai mokosi iki birželio 21 d. (37 savaites).

1-4 kl. mokiniai mokosi pusmečiais:

I pusmetis 2018 m. rugsėjo 1 d. – 2019 m. sausio 18 d.
II pusmetis 2019 m. sausio 21 d.- 2019 m.  birželio 7 d.

5-8 kl. mokiniai mokosi trimestrais:

1 trimestras rugsėjo 1 d. – lapkričio 30 d.
2 trimestras gruodžio 1 d.- kovo 15 d.
3 trimestras kovo 18 d. – birželio 21 d.

Atostogos 1-8 klasių mokiniams ir priešmokyklinio ugdymo grupei:

Rudens: spalio 29 d. – lapkričio 2 d.
Žiemos (Kalėdų): gruodžio 27 d. – sausio 2 d.
Žiemos: vasario 18 d. – vasario 22 d.
Pavasario (Velykų): balandžio 23 d. – balandžio 26 d.

Mokykla dirba 5 dienas per savaitę.

15 pamokinės veiklos dienų (5+5) skiriama kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei , socialinei, prevencinei veiklai.

Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

Kai oro temperatūra yra 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali neiti 1-5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6-8 klasių mokiniai.