Ugdymas ir pasiekimai

Mokslo metai progimnazijos sprendimu 1-4 klasių mokiniams skirstomi pusmečiais,  5-8 klasių mokiniams skirstomi trimestrais. Nustatoma tokia pusmečių ir trimestrų trukmė:

Klasės Laikotarpis Pradžia Pabaiga
1-4 I pusmetis 2022-09-01 2023-01-19
  II pusmetis 2023-01-20 2023-06-02
5-8 I trimestras 2022-09-01 2022-11-30
  II trimestras 2022-12-01 2023-03-17
  III trimestras 2023-03-18 2023-06-16

 

Mokinių atostogų trukmė kalendorinėmis dienomis:

Rudens atostogos

2022 m. spalio 31 d. – lapkričio 4 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d.

Žiemos atostogos

2023 m. vasario 13 d. – vasario 17 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2023 m. balandžio 11 d. – balandžio 14 d.

Vasaros atostogos:

Priešmokyklinio ugdymo grupėms ir 1-4 klasėms

2023 m. birželio 5 d. – rugpjūčio 31 d.

5-8 klasėms

2023 m. birželio 19 d. – rugpjūčio 31 d.