Ugdymas ir pasiekimai

2017-2018 MOKSLO METAI

Mokslo metų trukmė:

1-4 kl. mokiniai mokosi iki gegužės 31 d., (32 savaites);
5-8 kl. mokiniai mokosi iki birželio 15 d. (36 savaites).

1-4 kl. mokiniai mokosi pusmečiais:

I pusmetis 2017 m. rugsėjo 1 d. – 2018 m. sausio 20 d.
II pusmetis 2018 m. sausio 23 d.- 2018 m.  gegužės 30 d.

5-8 kl. mokiniai mokosi trimestrais:

1 trimestras rugsėjo 1 d. – lapkričio 30 d.
2 trimestras gruodžio 1 d.- kovo 9 d.
3 trimestras kovo 12 d. – birželio 15 d.

Atostogos 1-8 klasių mokiniams ir priešmokyklinio ugdymo grupei:

Rudens: spalio 30 d. – lapkričio 3 d.
Žiemos (Kalėdų): gruodžio 27 d. – sausio 3 d.
Žiemos: vasario 19 d. – vasario 23 d.
Pavasario (Velykų): balandžio 3 d. – balandžio 6 d.

Mokykla dirba 5 dienas per savaitę.

10 pamokinės veiklos dienų (5+5) skiriama kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei , socialinei, prevencinei veiklai.

Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

Kai oro temperatūra yra 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali neiti 1-5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6-8 klasių mokiniai.