Ugdymas ir pasiekimai

2020-2021 MOKSLO METAI

Mokslo metai prasideda rugsėjo 2 d., ugdymo procesas baigiamas:

5-8 klasėms birželio 17 d.;

Priešmokyklinio ugdymo grupėms ir 1-4 klasėms birželio 4 d.

 Ugdymosi proceso trukmė:

1-4-klasės 175; 5-8 klasės -185 ugdymosi dienos;

Progimnazija dirba penkias dienas per savaitę;

Mokinių atostogos:

Rudens atostogos

2020 m. spalio 26 d. – spalio 30 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2020 m. gruodžio 23 d. – 2021 m. sausio 5 d.

Žiemos atostogos

2021 m. vasario 15 d. – vasario 19 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2021 m. balandžio 6 d. – balandžio 9 d.

Vasaros atostogos:
Priešmokyklinės grupės ir 1-4 klasės
5-8 klasės

2021m. birželio 5-– rugpjūčio 31 d.
2021 m. birželio 18 – rugpjūčio 31 d.

Mokslo metai  5-8 klasių mokiniams skirstomi trimestrais.

I trimestras: rugsėjo 1 d. – lapkričio 30 d., (59 mokymosi dienos),

II trimestras: gruodžio 1 d. – kovo 19 d., (64 mokymosi dienos),

III trimestras: kovo 22 d. – birželio 17 d., (62 mokymosi dienos);

I pusmetis technologijų ir kitiems dalykams baigiasi 2020-01-31

1-4 kl. mokiniai mokosi pusmečiais:

I pusmetis 2020 m. rugsėjo 2 d. – 2021 m. sausio 21 d.
II pusmetis 2021 m. sausio 22 d.- 2020 m.  birželio 4 d.