Mokinių budėjimo mokykloje tvarka

2019-2020 m.m. rugsėjo mėnesį mokinių budėjimas nevykdomas

 

Mokinių budėjimo mokykloje tvarka

Mokiniu_budėjimo grafikas 2017-2018 m.m. I pusm._

Budėjimo lapas 2017_2018

Mokytoju budėjimo grafikas 2017-2018 m.m. I pusm.