Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Nuo 2018 m. gegužės 25 d. keičiasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir pradedamas taikyti Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. Nuoroda į patogų skaityti dokumentą

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcija

 

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės NEGALIOJA