Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

JusuTeises-21372-s400x288

Nuo 2018 m. gegužės 25 d. keičiasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir pradedamas taikyti Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas.

Asmens-duomenų-apsaugos-tvarkos-aprašas

Nuoroda į patogų skaityti dokumentą

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcija