Erasmus+ KA1 projektas „Profesionalios aplinkos Prienų rajono mokyklose kūrimas“

17 priedas. Logotipas_EU veliava_funded

2016 m. liepos 1 d. – 2017 m. lapkričio 30 d. progimnazija dalyvauja ,,Erasmus+“ KA1 projekte ,,Profesionalios aplinkos Prienų rajono mokyklose kūrimas.

        Šis projektas  – tai dar viena galimybė progimnazijai gerinti mokymo(-si) kokybę ir suteiktos geresnės sąlygos tobulinti asmeninius poreikius ir organizacijos tikslus atitinkančią kvalifikaciją.

 Projektui paraišką parengė ir finansavimą pelnė Prienų rajono savivaldybės švietimo skyrius. Projekto veiklose dalyvauja visos Prienų rajono mokyklos ir lopšelis – darželis ,,Pasaka“.

Projekto administravimas

  • Prienų r. savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-07-01 įsakymu Nr. (7.7)-A3-2016/492 sudaryta ,,Erasmus +“ programos 1 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo mobilumo projekto  Nr. 2016-1-LT01-KA101-023077 valdymo darbo grupė;
  • 2016-09-09 pasirašyta konsorciumo sutartis tarp Prienų r. savivaldybės administracijos ir visų Prienų r. mokyklų vadovų dėl tinkamo projekte numatytų reikalavimų ir veiklų vykdymo.

Pagal projektą vykdomų mokymų paslaugų teikėjas – DOREA švietimo institutas (Kipras).

Mokymuose tobulinamos sritys:

  • vadybinės kompetencijos: komandinio darbo ir lyderystės skatinimas (visos konsorciumo mokyklos)
  • nauji mokymo metodai ar įrankiai: mokymo nuostatos ir būdai (Balbieriškio, „Revuonos“, Pakuonio, Skriaudžių, Išlaužo, Naujosios Ūtos pagrindinės mokyklos, „Žiburio“ ir Stakliškių gimnazijos)
  • mokymo ir mokymosi procesų organizavimas: asmeninės mokinio pažangos siekimas (Balbieriškio, „Revuonos“, Šilavoto, Skriaudžių, Išlaužo, Naujosios Ūtos pagrindinės mokyklos, „Ąžuolo“ progimnazija, „Žiburio“, Stakliškių ir Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos)
  • personalo kompetencijos: mokytojo ir mokinio dialogas (Jiezno ir „Žiburio“ gimnazijos, „Ąžuolo“ progimnazija, Šilavoto ir Pakuonio pagrindinės mokyklos, lopšelis-darželis „Pasaka“)

Visi mokymuose dalyvaujantys įsipareigoja savo įstaigoje parengti kaitos projektus ir su suburta komanda juos įgyvendinti.

Pirmieji projekto mokymai Barselonoje

2016 m. spalio 24-28 dienomis Prienų rajono mokyklų vadovų ir savivaldybės Švietimo

skyriaus atstovų komanda dalyvavo pirmuosiuose projekto mokymuose, tema ,,Team Work as a Means for Enhancing Productivity“ Barselonoje (Ispanija). Progimnaziją šiuose mokymuose atstovavo direktorė.

Prieš šiuos mokymus  dalyviams rajone organizuoti savaitės anglų kalbos mokymo kursai.

Mokymų dalyvių vadybinių kompetencijų gilinimui vadovavo, kartu ir atlikdamas konsultanto vaidmenį, DOREA švietimo instituto lektorius, garsus pasaulyje lektorius iš Amerikos Erik van Lennep. Mokymų metu pagilintos vadybinės žinios ir praktiškai patobulinti gebėjimai dirbti komandoje, būti jos dalimi. Erik van Lennep puikiai pateikiamais klausimais ir užduotimis formavo mokymų dalyvių naujoviškus požiūrius, kūrybinį mąstymą ir sprendimų būdus.

Projekto mokymai Barselonoje – pirma tokia galimybė visiems rajono švietimo įstaigų vadovams tobulinti savo vadybines kompetencijas mokantis kartu užsienyje. Patobulintas kompetencijas liudija įgyti DOREA instituto sertifikatai.

Antrieji projekto mokymai Prahoje

Kovo 13–17 dienomis vyko Erasmus+ programos KA1 projekto Nr. 2016-1-LT01-KA101-023077 „Profesionalios aplinkos Prienų rajono mokyklose kūrimas“ įgyvendinimo  antrieji šiame projekte numatyti mokymai Prahoje. Juose dalyvavo ir  „Ąžuolo“ progimnazijos mokytoja metodininkė Jūratė Skindzerienė kartu su Pakuonio, Šilavoto pagrindinių mokyklų, , Jiezno, „Žiburio“ gimnazijų, lopšelio-darželio „Pasaka“ mokytojų ir Švietimo skyriaus komanda. Kvalifikacijos tobulinimo kursų, kuriuos organizuoja DOREA švietimo institutas,  tema „Intercultural Communication in Education“.

Kaitos projektas