Priežiūros organizavimo tvarkos aprašas

PRIENŲ ,,ĄŽUOLO“ PROGIMNAZIJOS PEDAGOGINIO DARBO PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS