• Startavo prevencinė programa LION QUEST. PAAUGLYSTĖS KRYŽKELĖS.

    Nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. mokykloje pradėta vykdyti prevencinė ES projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis finansuojama programa LIONS QUEST  ,,Paauglystės kryžkelės“. ji skirta 5-8 klasių mokiniams.  Jau pravesti pirmieji užsiėmimai klasėse. Programos uždaviniai:  Vykdyti pozityviąją prevenciją.  Ugdyti asmenybę ir formuoti gyvenimo įgūdžius.  Kelti akademinius pasiekimus per socialinį ir emocinį mokymąsi.  Skatinti mokymąsi per savanorystę. **** Programa įgyvendinama:  1 užsiėmimas per savaitę visus mokslo metus kiekvienoje

    Skaityti daugiau...
  • Darbą pradėjo naujai išrinkta Mokinių taryba ir klasių seniūnai

    Rugsėjo 12 d. į pirmąjį pasitarimą susirinko 5-8 klasių aktyvų nariai – seniūnai ir atstovai į mokinių tarybą. Kalbėjomės apie praeitų mokslo metų rezultatus, 2019-2020 m.m. veiklas,  ugdymą, numatomus renginius, diskutavome, apie mokinių aktyvų ir tarybos galimybes bei pokyčių inicijavimą.  Daug siūlymų sulaukėme dėl  aktyviųjų pertraukų, renginių organizavimo, kultūrinių pažintinių veiklų, budėjimo. Antrojoje susirinkimo dalyje vyko pirmininko ir jo pavaduotojo rinkimai. Po kandidatų prisistatymo ir atsakymų į klausimus,  slaptu balsavimu

    Skaityti daugiau...