• Skelbimas atrankoms į laisvas darbo vietas

    Prienų Ąžuolo“ progimnazija, savivaldybės biudžetinė įstaiga, Kęstučio g. 29, Prienai LT-59129 , mokyklos kodas – 190190269, skelbia atranką šioms pareigoms eiti: muzikos mokytojo; socialinio pedagogo (0,5 etato); priešmokyklinio ugdymo pedagogo (1 etato); priešmokyklinio ugdymo auklėtojo (du po 0,5 etato) Pretendentai  privalo iki 2018-08-14 d. 12.00 val. pateikti šiuos dokumentus: prašymą leisti dalyvauti atrankoje; asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją; gyvenimo aprašymą; pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;

  Skaityti daugiau...
 • Gedulo ir vilties dienai atminti

                  Birželio 14 – ąją  – gedulo ir vilties dieną – „Ąžuolo“ progimnazijos Jaunieji maltiečiai aplankė Prienų globos namuose gyvenančius žmones, kurie yra gyvi istorijos liudininkai. Moterys, savo jaunystėje, patyrę tremtinio dalią, su jauduliu dalinosi skaudžiais prisiminimais, deklamavo savo kūrybos eiles apie Lietuvos laisvę.  Šis susitikimas vaikams – gyva istorijos pamoka, seneliams – pabendravimo džiaugsmas. JM vadovė Lina   Suchorukovienė

  Skaityti daugiau...
 • FESTIVALIS „ŠIMTMEČIO DAINŲ MOZAIKA“

  IMG_6978

                 Festivalis „Šimtmečio Dainų Mozaika“ metė iššūkį surinkti 100 chorų ir taip Lietuvos šimtmečio akivaizdoje pasakyti, kad mūsų daug ir mes visi labai mylim Lietuvą.  Šį iššūkį priėmė Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos jaunučių choras (vadovė – Lina Suchorukovienė) bei ( koncertmeisterė – Aušra Jaskutėlienė ), 2018-05-19 dalyvavo Lietuvos moksleivių chorų festivalyje „Šimtmečio dainų mozaika“, kuris sukvietė visus į Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčią. Šio festivalio tikslai ir uždaviniai: skatinti moksleivių tarpusavio bendradarbiavimą

  Skaityti daugiau...
 • Projektas „Jie turėjo gyventi…“

          2018m. birželio 13 dienos rytą 7-8 kl. klasių mokiniai rinkosi į mokyklos aktų salę, į projekto „Jie turėjo gyventi…“ baigiamąją dalį. Projekto pristatymą vedė dorinio ugdymo mokytojas Kazimieras Drižilauskas, lietuvių kalbos mokytojai Irena Drižilauskienė ir Justinas Jonyka.  8a klasės moksleivės Fausta Brundzaitė ir Eva Kleinauskaitė pristatė pranešimą „Prienų žydai“, skaitė žuvusiųjų pavardes, papasakojo apie egzekucijos vietą- viso Prienų krašto žydų tautybės žmonių žudynių vietą. Po pranešimo visi ėjome prie

  Skaityti daugiau...
 • Reikalingi pradinių klasių mokytojai (2 etatai)

  Reikalingi pradinių klasių mokytojai

  Skaityti daugiau...
 • Skelbia konkursą mokyklos direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti (1 etatas).

  skelbimas konkursui

  Skaityti daugiau...