Patalpų nuoma

Patalpų nuoma

,,Ąžuolo“ progimnazija, vadovaudamasi  Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašu, patvirtintu savivaldybės tarybos 2008 m.  kovo 27 d. sprendimu Nr. T3-72, laisvu nuo ugdymo užsiėmimų ir popamokinių renginių metu gali išnuomoti sporto, aktų sales bei kitas patalpas.

Dėl patalpų nuomos kreiptis į progimnazijos direktorę tel.8-319-51118