Vertinimo tvarkos aprašas

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS

Mokykla naudoja elektroninį dienyną „Mano dienynas“.

Prisijungimo adresas: http://www.manodienynas.lt

Elektroninis dienynas veikia 1-8 klasėse, priešmokyklinio ugdymo grupėse.

Tėvai prisijungimo duomenis prie elektroninio dienyno gali gauti mokyklos informaciniame centre arba pas direktoriaus pavaduotoją, auklėtojus.

************************************************************************************

 

Mokinių įrašymo į  aprašas garbės knygą tvarkos aprašas

**************************************************************************************

**************************************************************************************