Vertinimo tvarkos aprašas

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS

Mokykla naudoja elektroninį dienyną „Mano dienynas“.

Prisijungimo adresas: http://www.manodienynas.lt

Elektroninis dienynas veikia 1-8 klasėse, priešmokyklinio ugdymo grupėse.

Tėvai prisijungimo duomenis prie elektroninio dienyno gali gauti mokyklos informaciniame centre arba pas direktoriaus pavaduotoją, auklėtojus.

************************************************************************************

Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazijos vertinimo tvarkos aprašas 2017

Pradinio ugdymo  vertinimas

Vertinimas dorinio ugdymo pamokose

Vertinimas lietuvių k. pamokose

Vertinimas  užsienio k. pamokose

Vertinimas matematikos pamokose

Vertinimas IT pamokose

 Vertinimas socialinių mokslų pamokose

Vertinimas gamtos mokslų pamokose

Vertinimas muzikos pamokose

Vertinimas  kūno kultūros pamokose

 Vertinimas dailės ir technologijų pamokose

Tvarkos aprašas garbės knyga

**************************************************************************************

**************************************************************************************

PRIENŲ „ĄŽUOLO“ PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA  iki 2017-18 m.m.

Pradinių klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ir fiksavimo tvarkos aprašas

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo biologijos pamokose tvarkos aprašas

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo chemijos bei gamta ir žmogus pamokose tvarkos aprašas

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo dailės pamokose tvarkos aprašas

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo dorinio ugdymo (etikos, tikybos) pamokose tvarkos aprašas

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo fizikos pamokose tvarkos aprašas

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo geografijos ir istorijos pamokose tvarkos aprašas

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo informacinių technologijų pamokose tvarkos aprašas

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo kūno kultūros pamokose tvarkos aprašas

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo lietuvių kalbos pamokose tvarkos aprašas

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo matematikos pamokose tvarkos aprašas

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo muzikos pamokose tvarkos aprašas

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo rusų kalbos pamokose tvarkos aprašas

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo technologijų pamokose tvarkos aprašas

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos anglų kalbos pamokose aprašas

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo žmogaus saugos pamokose aprašas