• SPALIS – TARPTAUTINIS MOKYKLŲ BIBLIOTEKŲ MĖNUO

  image

                       2019 metų spalio mėnesį ISLM vėl siūlo viso pasaulio mokyklų bibliotekoms įsijungti į bendrus tarptautinius projektus.  Ne viena mokykla jau dalyvavo skirtukų mainų projekte. Jame dalyvaujančios mokyklos registruojasi naudojantis internetinėmis registracijos skaičiuoklėmis. Joms priskiriami partneriai. Tada mokiniai gamina įvairius skirtukus ir juos siunčia paštu kitos šalies vaikams.                   Šiais metais pabandėme dalyvauti tarptautiniame projekte ir mes. Kartu su dailės mokytoja Dalia Dragūniene, anglų kalbos mokytoja ir 5a klasės

  Skaityti daugiau...
 • Ne eilinės klasės valandėlės

                           5a klasė du penktadienius iš eilės turėjo ne eilinę klasės valandėlę. Rugsėjo 20d. Austėja, Gabija ir Miglė sugalvojo klasės draugams pravesti pamoką.  Mergaitės pamąstė, kad labai aktuali šiuo metu  problema visame pasaulyje yra globalinis atšilimas ir tarša. Merginos surado ir parodė filmuką, apie žmogaus daromą žalą pasauliui ir kokia žmogus negailestinga būtybė. Aptarę filmuką, vaikai buvo suskirstyti į 3 komandas, pagal ištrauktą skaičiuką. Kiekvienas komandos narys gavo po porą

  Skaityti daugiau...
 • Mokykloje naujas projektas „Erasmus+2‘‘ „Europe – Our Home“

                   “Ąžuolo” progimnazija tęsia dalyvavimą „Erasmus“  programoje. Kovo mėnesį buvo pateikta paraiška projektui, kurią paruošė grupė mokytojų iš penkių Europos šalių, o spalio 1 dieną Švietimo mainų fondo direktorius įsakymu patvirtino „Erasmus+2‘‘ pagrindinio veiksmo mokyklų mainų partnerysčių projektų sąrašą, kuriame yra ir mūsų projektas. Taigi, progimnazija, pradeda naują ,,Erasmus+2’’ projektą „Europe – Our Home“(„Europa – mūsų namai“). Projektas tęsis dvejus metus (2019-2021m.). Projektinių ir tarpvalstybinių mobilumo veiklų metu mes sieksime parodyti

  Skaityti daugiau...
 • „Ąžuolo‘‘progimnazija įgyvendina projektą „Vaikų sveikos gyvensenos akademija“

  Untitled-1-01

                       „Ąžuolo‘‘progimnazija kartu su VšĮ „Sveikatai palankus“  įgyvendina projektą „Vaikų sveikos gyvensenos akademija“ Progimnazija partnerio teisėmis dalyvauja projekte „Vaikų sveikos gyvensenos akademija“. Projektas bendrai finansuojamas iš Europos socialinio fondo paramos, teikiamos pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-K-629 „Bendradarbiavimo skatinimas sveikatos netolygumų mažinimo srityje. Projekto tikslas – gerinti jaunosios kartos Kauno apskrityje mitybos raštingumą, psichikos sveikatą (savivertė, emocijos ir jausmai, savitvarda,

  Skaityti daugiau...
 • Europos kalbų diena

                            Rugsėjo 26 d. mokykloje buvo organizuota netradicinio ugdymo diena, skirta Europos kalbų dienai. Priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams ir pradinių klasių mokiniams veiklas organizavo 7–8 klasių mokiniai. Skirtingų klasių grupių mokiniai bendradarbiaudami diskutavo, kodėl reikia mokėti daugiau nei vieną kalbą, daugiau sužinojo apie Europos šalis ir kalbas, analizavo žemėlapius, rungtyniavo atlikdami “Kahoot” užduotis, žaidė žaidimus, sprendė kryžiažodžius, piešė Europos šalių vėliavėles. Šią netradicinio ugdymo dieną 7-8 klasių mokiniai pabuvo mokytojais,

  Skaityti daugiau...
 • Startavo prevencinė programa LION QUEST. PAAUGLYSTĖS KRYŽKELĖS.

  Nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. mokykloje pradėta vykdyti prevencinė ES projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis finansuojama programa LIONS QUEST  ,,Paauglystės kryžkelės“. ji skirta 5-8 klasių mokiniams.  Jau pravesti pirmieji užsiėmimai klasėse. Programos uždaviniai:  Vykdyti pozityviąją prevenciją.  Ugdyti asmenybę ir formuoti gyvenimo įgūdžius.  Kelti akademinius pasiekimus per socialinį ir emocinį mokymąsi.  Skatinti mokymąsi per savanorystę. **** Programa įgyvendinama:  1 užsiėmimas per savaitę visus mokslo metus kiekvienoje

  Skaityti daugiau...
 • Darbą pradėjo naujai išrinkta Mokinių taryba ir klasių seniūnai

  Rugsėjo 12 d. į pirmąjį pasitarimą susirinko 5-8 klasių aktyvų nariai: seniūnai ir atstovai į mokinių tarybą. Kalbėjomės apie praeitų mokslo metų rezultatus, 2019-2020 m.m. veiklas,  ugdymą, numatomus renginius, diskutavome, apie mokinių aktyvų ir tarybos galimybes bei pokyčių inicijavimą.  Daug siūlymų sulaukėme dėl  aktyviųjų pertraukų, renginių organizavimo, kultūrinių pažintinių veiklų, budėjimo. Antrojoje susirinkimo dalyje vyko pirmininko ir pavaduotojo rinkimai. Po kandidatų prisistatymo ir atsakymų į klausimus,  slapto balsavimo būdu išrinkta

  Skaityti daugiau...
 • Kviečiame į mokslo metų pražios šventę

  Rugsėjo 2 d. kviečiame į Mokslo ir žinių šventę: 9.00 val. – šv. Mišios Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčioje. 9.45 val.  miesto mokyklų bendruomenių susitikimas ant „Žiburio“ kalnelio. 10.15 val. –  MOKSLO IR ŽINIŲ ŠVENTĖ mokykloje. Klasės auklėtojo valanda Administracija          

  Skaityti daugiau...
 • Reikalingas pradinių klasių mokytojas

  Reikalingas  pradinių klasių mokytojas (nuo 0,85 etato) Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazija skelbia atranką pradinių klasių mokytojo darbo vietai užimti nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. Darbo sutartis neterminuota. Pareigybės lygis A2. Reikalavimai pretendentams: Aukštasis pedagoginis išsilavinimas, pradinio ugdymo mokytojo kvalifikacija; Informacinių komunikacinių technologijų valdymas; Gebėjimas taikyti aktyvius bei atviro mokymosi metodus pamokose; Gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti problemas, teikti individualią reikiamą pagalbą spec. poreikių mokiniams; Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti

  Skaityti daugiau...
 • Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazija skelbia atranką muzikos mokytojo ir mokytojo padėjėjo pareigoms užimti

      Darbo krūvis:   muzikos mokytojo – 1 etatas; mokytojo padėjėjo – 0,6 etato; Darbo sutarties rūšis: neterminuota, nuo 2019-09-01.   Reikalavimai muzikos mokytojo pareigybei (pareigybės lygis A2) užimti: aukštasis išsilavinimas ir muzikos mokytojo kvalifikacija; gebėjimas naudotis pasirinktu muzikos instrumentu; puikūs bendravimo įgūdžiai su skirtingo amžiaus mokiniais; gebėjimas bendradarbiauti su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais; iniciatyvumas, gebėjimas dirbti

  Skaityti daugiau...