Mokiniams

Jei tau nepavyko atlikti užduoties, nesisekė pamokoje ar namie, jei nori sužinoti ir išmokti daugiau nei visi kiti, lankyk mokykloje organizuojamus būrelius ir konsultacijas.  Nebijok klausti mokytojo prieš pamoką, po pamokos arba užduok klausimą elektroniniame dienyne. pagalba.  Norintiems pagerinti pasiekimus, pasiruošti atsiskaitymams, olimpiadoms, konkursams ar išsiaiškinti nesuprantamus dalykus bei gauti reikiamą pagalbą organizuojamos KONSULTACIJOS.

Konsultacijų 5-8 klasių mokiniams grafikas. Jį rasite Čia

Neformaliojo švietimo veiklų 5-8 klasių mokiniams  laiką ir vietą rasi Čia

*******************************************************************************

ĮSIVERTINAME IR PLANUOJAME PAŽANGĄ

Kiekvieną pamoką, kiekvieną dieną mokykloje žengiame pažinimo ir tobulėjimo keliu. Kaip mums sekasi, ar darome pažangą,  sužinome įsivertindami.  Norimą pažangą galime daryti tik planuodami ją.

Kiekvieną trimestrą jūs įsivertinate savo akademinius rezultatus bei bendrąsias kompetencijas pildydami Asmeninės pažangos lapus

Bendrąsias kompetencijas jums padės įsivertinti šablonai:

Socialines_kompetencijos_pazangos_vertinimas

Pazinimo_kompetencijos_pazangos_vertinimas

Mokejimo_mokytis_kompetencijos_pazangos_vertinimas

Komunikavimo kompetenciju_pazangos_vertinimas

Iniciatyvumo_kurybingumo_kompetenciju_pazangos-vertinimas

Asmenines_kompetencijos_pazangos_vertinimas

**********************************************************************************

BUDĖJIMAS

 

Mokinių budėjimo mokykloje tvarka

2015-2016 m.m. budėjimo informacija yra mokyklos stenduose II aukšte.

Mokinių_budejimo grafikas 2016_17I

Budėjimo lapas 2016_2017

 

Mokiniu_budejimo grafikas 2015_2016 m.m. I pusm.

Mokytoju budėjimo grafikas 2015-2016 m.m. I pusm.

Budėjimo lapas 2015_2016 m.m. I pusm.

******************************************************************************

SVEIKINAME 6A KLASĘ IR DĖKOJAME JAI UŽ PUIKŲ BUDĖJIMĄ IR PILIETIŠKUMĄ.

**********************************************************************************

Budėjimo grafikas 2014_2015 m .m. II pusmečiui

Budėjimo lapas 2014_2015 m .m. IIpusm.

Mokiniu_budejimas 2014-2015 m.m. I pusm.

Budėjimo lapas 2014_2015 m.m. I pusm.

***********************************************************************************

Pagrindinio ugdymo programos ugdymo planas 2014-2015

***********************************************************************************

Kviečiame susipažinti su 2013-2014 m.m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo išvadomis, kurios gautos sulaukus jūsų bei jūsų tėvelių atsakymų.   Ataskaita 2014 06 20