Pradinis ugdymas

Ugdymo organizavimas 2022–2023 mokslo metais:

1.1.  Mokslo metai prasideda rugsėjo 1 d., ugdymo procesas baigiamas birželio 16 d.;

1.2.  Ugdymosi proceso trukmė -185 ugdymosi diena;

1.3.  Progimnazija dirba penkias dienas per savaitę;

1.4.  Mokslo metai progimnazijos sprendimu 5-8 klasių mokiniams skirstomi trimestrais. Nustatoma tokia trimestrų trukmė:

I trimestras: rugsėjo 1 d. – lapkričio 30 d.,

II trimestras: gruodžio 1 d. – kovo 17 d.,

III trimestras: kovo 21 d. – birželio 16 d.

1.5.  Mokinių atostogų trukmė kalendorinėmis dienomis:

Rudens atostogos

2022 m. spalio 31 d. – lapkričio 4 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d.

Žiemos atostogos

2023 m. vasario 13 d. – vasario 17 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2023 m. balandžio 11 d. – balandžio 17 d.

Vasaros atostogos:

Priešmokyklinio ugdymo grupėms ir 1-4 klasėms

2023 m. birželio 5 d. – rugpjūčio 31 d.

5-8 klasėms

2023 m. birželio 19 d. – rugpjūčio 31 d.

I pusmetis technologijų ir kitų dalykų pasikeitimui baigiasi 2022-01-31.

 

Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazijos ugdymo planas 2022-2023 m.m.

INTEGRUOJAMOS Į UGDYMĄ_PROGRAMOS 2021