Pradinis ugdymas

Ugdymo organizavimas 2023–2024 mokslo metais:

1.1.  Mokslo metai prasideda rugsėjo 1 d., ugdymo procesas baigiamas birželio 6 d.;

1.2.  Ugdymosi proceso trukmė -175 ugdymosi diena;

1.3.  Progimnazija dirba penkias dienas per savaitę;

1.4.  Mokslo metai progimnazijos sprendimu 5-8 klasių mokiniams skirstomi trimestrais. Nustatoma tokia pusmečių trukmė:

Klasės Laikotarpis Pradžia Pabaiga
14 I pusmetis 2023-09-01 2024-01-19
  II pusmetis 2024-01-20 2024-06-06

1.5.  Mokinių atostogų trukmė kalendorinėmis dienomis:

Rudens atostogos

2023 m. spalio 30 d. – lapkričio 3 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2023 m. gruodžio 27 d. – 2024 m. sausio 5 d.

Žiemos atostogos

2024 m. vasario 19 d. – vasario 23 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2024 m. balandžio 2 d. – balandžio 5 d.

Vasaros atostogos:

Priešmokyklinio ugdymo grupėms ir 1-4 klasėms

2024 m. birželio 7 d. – rugpjūčio 31 d.

5-8 klasėms

2024 m. birželio 21 d. – rugpjūčio 31 d.

Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazijos_ugdymo planas 2023-2024 m.m.