Priėmimo informacija

 

Mokinių priėmimas į klases ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizuojamas vadovaujantis Prienų rajono savivaldybės tarybos patvirtintais sprendimais:

DĖL PRIĖMIMO Į PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

DĖL PRIĖMIMO Į PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

SKYRIMO Į KLASES TVARKOS APRAŠAS 2018-02-28