Priešmokyklinis ugdymas

        2018 m. kovo 29 d . Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-83 mokykloje patvirtintos 4 priešmokyklinio ugdymo grupės (viena iš jų Ašmintos daugiafunkciame centre pradinio ugdymo skyriuje).  Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal vienerių metų priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą. Pagal poreikį vaikams teikiama švietimo pagalba, sudarytos tinkamos sąlygos vaikų poilsiui ir maitinimui.

Mokykloje patvirtinti 3 priešmokyklinio ugdymo grupių modeliai:

      antras modelis. Priešmokyklinio ugdymo grupė, kurios veiklos trukmė 6 val. 36 min. per dieną (33 val. per savaitę ). Grupėje dirba viena priešmokyklinio ugdymo pedagogė.

     trečias modelis. Dvi priešmokyklinio ugdymo grupės, kurių veiklos trukmė 10 val. 30 min. per dieną (52 val. 30 min. per savaitę). Grupėse dirba priešmokyklinio ugdymo pedagogė ir grupės auklėtoja.

     ketvirtas modelis. Jungtinė grupė Ašmintos daugiafunkciame centre, kurios veiklos trukmė 4 val. per dieną (20 val. per savaitę). Grupę lanko 3-6 metų vaikai. Grupėje dirba priešmokyklinio ugdymo pedagogė. Ugdymo procesas diferencijuojamas, pritaikomas skirtingo amžiaus vaikams.