Priešmokyklinis ugdymas

        2020 – 2021 m. m.  progimnazijoje suformuotos 6 priešmokyklinio ugdymo grupės iš kurių 2 veikia Ašmintos ir Naujosios Ūtos daugiafunkciuose centruose.  Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal vienerių metų priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą. Pagal poreikį vaikams teikiama švietimo pagalba, sudarytos tinkamos sąlygos vaikų poilsiui ir maitinimui.

Mokykloje patvirtinti 3 priešmokyklinio ugdymo grupių modeliai:

  • antras modelis. Priešmokyklinio ugdymo grupė, kurios veiklos trukmė 6 val. 36 min. per dieną (33 val. per savaitę ). Grupėje dirba viena priešmokyklinio ugdymo mokytoja.
  • trečias modelis. Dvi priešmokyklinio ugdymo grupės, kurių veiklos trukmė 10 val. 30 min. per dieną (52 val. 30 min. per savaitę). Grupėse dirba priešmokyklinio ugdymo mokytoja, grupės auklėtoja ir mokytojo padėjėja.
  • šeštas modelis. Jungtinė grupė Ašmintos ir Naujosios Ūtos daugiafunkciuose centruose, kurios veiklos trukmė 10 val. 30 min. per dieną (52 val. 30 min. per savaitę). Grupėje dirba priešmokyklinio ugdymo mokytoja, grupės auklėtoja ir mokytojo padėjėja. Ugdymo procesas diferencijuojamas, pritaikomas skirtingo amžiaus vaikams.