• Adelė Berezovskaja – „eTwinning“ nacionalinio konkurso nugalėtoja

  120433765_10208025446189395_923689058091279848_n

                   Progimnazijos direktorė ir tarptautinių projektų koordinatorė Adelė Berezovskaja  buvo pakviestos dalyvauti  rugsėjo 30 d. Vilniuje organizuotuose „eTwinning“ nacionaliniuose apdovanojimuose 2020. Renginyje dalyvavo apie 150 įvairių Lietuvos  mokyklų vadovų, mokytojų ir kitų švietimo darbuotojų, kurių veikla „eTwinning“ projekte buvo įvertinta Nacionaliniu kokybės ženkleliu ar eTwinning mokyklos ženkleliu. Džiugu, kad už įvykdytą eTwinning projektą „CHRISTMAS IS COMING“ Adelei Berezovskajai buvo suteiktas Nacionalinis kokybės ženklelis (NKŽ). Programos „eTwinning“ kokybės ženkleliai suteikiami mokytojams,

  Skaityti daugiau...
 • Skautiška veikla tęsiasi

                 „Skautų judėjimas auklėja žmogų, stiprina jį Lietuvos požiūriu, ugdo patriotinę dvasią ir verčia pasijausti tikru lietuvių tautos nariu“.  Prezidentas Valdas Adamkus Prienų r. skautų tunto skautai – draugiški, kūrybiški, pagarbūs, žingeidūs. Visada pasiruošę ugdytis įvairias skautiškas ir bendrąsias kompetencijas. Aktyvūs NVŠ veiklų dalyviai.Rugsėjo 18 ir 25 dienomis Paprienės laisvalaikio aikštėje ir „Ąžuolo“ progimnazijos teritorijoje vyko Prienų skautų tunto sueigos, kuriose vaikai žaidė ištvermės žaidimus, mokėsi dirbti grupėje. Atlikdami įvairias

  Skaityti daugiau...
 • Nurodymai, aptarnaujant mokyklos bibliotekos skaitytojus.

  61WjyrmMpzL__AC_SL1000_

  Nurodymai

  Skaityti daugiau...
 • Kviečiame į Rugsėjo 1-osios renginius

  118360221_770187923716736_5201610058545039908_n

   

  Skaityti daugiau...
 • Laisvos darbo vietos

  Progimnazija skelbia atrankas pareigybėms: matematikos mokytojo – Matematikos mokytojas socialinio pedagogo – Socialinis pedagogas psichologo asistento – Psichologo asistentas specialiojo pedagogo – logopedo – Logopedas-spec. pedagogas  mokytojo padėjėjo – Mokytojo padėjėjas priešmokyklinio ugdymo grupės mokytojo padėjėjo – Priešmokyklinio ugdymo grupės mokytojo padėjėjas pailgintos grupės auklėtojo – Pailgintos dienos grupės auklėtojas

  Skaityti daugiau...
 • LINKSMOS IR SAUGIOS VASAROS!

  untitled

  Straipsnis Saugi vasara 2020

  Skaityti daugiau...
 • Vaikų vasaros poilsio stovykla ,,Skrendu į vasarą“

                          Pasibaigus mokslo metams, birželio 8 – 12 dienomis, ,,Ąžuolo“ progimnazija vėl prisipildė smagaus vaikų juoko ir šurmulio! Į mokyklą sugrįžo vaikų vasaros poilsio stovykla ,,Skrendu į vasarą“. Jos organizatorės: R. Lyberienė, V. Skaisgirienė ir R. Zykuvienė pasirūpino, kad mažiesiems netrūktų pramogų.                       Visą savaitę mokiniai turiningai, įdomiai, linksmai bei aktyviai leido laiką. Stovyklautojai šiais metais susiskirstė į tris „Saulyčių“, „Vaivorykščių“ ir „Žaibų“ komandas, kūrė savo šūkius bei emblemas,

  Skaityti daugiau...
 • Padėkota darbo karjerą baigusioms mokytojoms

  DSC00600

                         Birželio 16 d. Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos kolektyvas atsisveikino su trimis didelę patirtį turinčiomis, nuoširdžiai su kiekvienu kolega bendravusiomis pedagogėmis – matematikos vyresniąja mokytoja Irute Galiniene, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininke Zita Dobiliene ir pradinio ugdymo mokytoja eksperte Janina Pranskevičiene. Į šventinį, paskutinį šiais mokslo metais mokytojų tarybos pasėdį. padėkoti pedagogėms už ilgametę pedagoginę veiklą, nuoširdų darbą, bendruomeniškumą, įgyvendintus projektus ir iniciatyvas atvyko Prienų r. savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, administracijos Švietimo

  Skaityti daugiau...
 • Aštuntųjų klasių mokinių mokslo metų baigimo renginys

  Aštuntųjų klasių mokiniai kviečiami  į mokslo metų ir mokyklos baigimo renginį, kuris vyks 2020 m.  birželio 18 d.  10 val. mokyklos aktų salėje.   Klasėmis renkatės prie mokyklos sutartoje su auklėtojais vietoje.

  Skaityti daugiau...
 • Svarbūs pranešimai

  Skelbiamas Prienų rajono savivaldybės mokyklų, padedančių tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą (ugdymąsi) šeimoje, sąrašas 2020-06-10 2020-06-10 12:55:18 Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 504 patvirtino Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas). Vadovaujantis šiuo Aprašu vaikas gali būti ugdomas (ugdytis) šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas. Vaikų ugdymą (ugdymąsi) šeimoje tėvams (globėjams, rūpintojams) padeda organizuoti mokykla, kuri Prienų rajono savivaldybės

  Skaityti daugiau...