Veikla

Prienų 3-oji vidurinė mokykla buvo įkurta 1987 metais rugsėjo 1-ąją dieną, nuo 1999 metų rugsėjo 1 dienos pavadinta mokyklos bendruomenės išrinktu vardu – Prienų „Ąžuolo“ vidurinė mokykla. Nuo 2002 metų rugsėjo 1-osios reorganizuota į pagrindinę mokyklą. Nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. mokykla reorganizuota į progimnaziją.

Progimnazijos vizija

Patraukli, šiuolaikiška, atvira naujovėms ir kaitai, turinti modernią ugdymo bazę ir ją veiksmingai naudojanti mokykla, kurioje gera mokytis, dirbti ir kurti.

Progimnazijos misija

Progimnazija teikia kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą bei pradinį išsilavinimą, vykdo pirmos dalies pagrindinio ir kryptingo meninio ugdymo programas, sudaro sąlygas įvairiapusei saviraiškai, atsižvelgiant į kiekvieno ugdytinio individualius gebėjimus bei poreikius, rengia mokinius sėkmingam tolimesniam mokymuisi.

Progimnazijos filosofija

Tik pats augdamas gali auginti.

________________________________

Progimnazija tiki, kad

Mokinys:

- ateis nuoširdus ir nusiteikęs siekti mokslo žinių;

- sieks pažinti save ir supantį pasaulį bei surasti savo vietą jame;

- už durų paliks pyktį, neapykantą ir visus blogus įpročius;

- visuomet bus aktyvus, kūrybingas ir nuolat klausiantis;

- sieks tiesos, gėrio ir pats bus jų nešėju.

 

Mokytojas:

- bus aukštos vidinės kultūros;

- mylės ir rūpinsis kiekvienu mokiniu, bus jam vyresniuoju patarėju bei užuovėja;

- nuolat bus pasiruošęs permainoms ir aktyviai jose dalyvaus;

- nuolat tobulins ir kels savo kvalifikaciją;

- išmes tuščias ambicijas, nepasitikėjimą, nesileis intriguojamas ir bus Mokytojas iš didžiosios raidės.